DIAGNOSTIKA PRE MAMIČKY


Pre mamičky a budúce mamičky, ktoré majú záujem o predpôrodnú fyzioprípravu alebo fyziostarostlivosť po pôrode, sme vytvorili program komplexnej starostlivosti. Zameriavame sa na aktuálne ťažkosti mamičky, oslabené svaly panvového dna, inkontinenciu, diastázu. Program je potrebné zahájiť vstupným vyšetrením - diagnostikou.

Kedy je vhodné absolvovať diagnostiku pre mamičky?

V zmysle prevencie, pred tehotenstvom - snažíme sa zistiť aktuálnu fyzickú kondíciu a prípadné nedostatky v rámci svalovej dysbalancie, ktoré chceme ovplyvniť aby tehotenstvo prebehlo bez komplikácií.


V zmysle prevencie v tehotenstve (od 13. týždňa) - predísť nesprávnemu držaniu tela, ktoré sa môže postupne zhoršovať; predísť preťažovaniu svalových skupín (jednostranné zaťaženie) a vyvarovať sa chybným pohybovým návykom, predchádzanie bolesti, ktorá vyplýva z postupného zvyšovania štádia tehotenstva. Ak sa u Vás objavia konkrétne bolesti - v oblasti panvy, bedrových kĺbov, symfýzy, kostrče, driekovej a hrudnej chrbtice, dolných rebrových oblúkov (bránice) alebo ďalšie problémy vznikajúce následným zvyšovaním hmotnosti a hladiny hormónu relaxínu.
 

V zmysle prevencie po pôrode - napríklad ak máte podozrenie na popôrodnú diastázu, pocit diskomfortu súvisiaci so svalmi panvového dna.


Diagnostika pre mamičky
Obdobie tehotenstva je pre ženy výnimočným obdobím. Každá žena vstupuje do tehotenstva v inej úrovni fyzickej kondície, preto zmeny, ktoré v tomto období prebiehajú pôsobia na ženu rozdielne. Hormonálne zmeny značne ovplyvňujú držanie tela ako napríklad - posun ťažiska vpred, oslabenie priečnej a pozdĺžnej klenby, prehĺbenie driekovej lordózy, oslabenie brušných svalov, zväčšenie hrudnej kyfózy, predsun ramien a hlavy. Budúcim mamičkám preto odporúčame nezanedbávať hlboký stabilizačný systém a svaly panvového dna, nielen z hľadiska terapie, ale aj prevencie. Mnohé zrejme netušia, že problémy s únikom moču, bolesti krížov a oslabenie svalov panvového dna spolu úzko súvisia.


Ako vyšetrujeme na funkčnej diagnostike?

Anamnéza - odobratie údajov a informácií potrebných k správnemu určeniu diagnostického záveru - počet tehotenstiev, počet pôrodov a potratov, spôsob pôrodu (prirodzenou cestou, sekcia), gynekologická anamnéza, komplikácie pred, počas a po pôrode.

Diagnostika dvoma váhami – zisťujeme rovnomerné či naopak nevyvážené zaťaženie tela na dolných končatinách.
Diagnostika podoskopom – ide o moderný diagnostický prístroj na vyšetrenie chodidiel polarizovaným svetlom. Pomocou podoskopu možno zistiť chyby drobných kĺbov nohy, postavenie, tlak či rotáciu päty. Taktiež vyšetrujeme klenby nohy, ich funkčnosť/ dysfunkčnosť (napr. plochonožie).
Inšpekcia – vyšetrenia pohľadom, ktoré sa robí hlavne v stoji, ale aj ľahu a v sede. Pomocou nej vyšetrujeme hlavne symetriu/ asymetriu postavenia jednotlivých segmentov a štruktúr tela.
Palpácia – vyšetrenia pohmatom, ktoré udáva pohyblivosť a posunlivosť kože, podkožia, fascií, svalových štruktúr či jaziev, pružnosť a elasticitu tkanív.
Špeciálne diagnostické testy - testovanie stability panvy, skĺbenia panvy a kostrče (tzv.SI skĺbenie), testy na mobilitu chrbtice, iritačné testy, bráničný test, postavenie panvy (napríklad zošikmená panva, rotácia panvy).


Po období šestonedelia - vyšetrenie rozsahu diastázy a s tým súvisiace svaly panvového dna. V rámci tohto vstupného vyšetrenia vám vykonáme testy na hlboký stabilizačný systém, ukážeme a vysvetlíme funkciu a dôležitosť bráničného dýchania a správneho zapojenia brušného svalstva, vysvetlíme mechanizmus vzniku diastázy a jej vplyv na pohybový systém, vysvetlíme kontraindikácie niektorých cvikov a ukážeme dôležitosť práce s vnútrobrušným tlakom.


Cvičenie po tehotenstve Vieme, že mamičky nemajú času na zvyš, preto sú na našich hodinách často prítomné aj detičky.
Diastáza Veľmi často sa stretávame s diastázou po pôrode. Máme skúsenosti, ako s diastázou efektívne bojovať.

Aký je postup po funkčnej diagnostike?

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia získate zdravotný záznam, ktorý bude obsahovať:

Výstup z vyšetrenia

Záverečné zhodnotenie zdravotného stavu

Navrhovanú terapiu, kedy vám vytvoríme individuálny terapeutický plán, ktorý pod našim vedením krok po kroku absolvujete. Cviky vás postupne naučíme, aby ste si ich vedeli správne zacvičiť aj doma.