blog

Funkčná diagnostika pre deti

V posledných rokoch evidujeme významný nárast nesprávneho držania tela najmä u detí vo veku od 7-15 rokov. Je charakterizovaný rôznymi svalovými dysbalanciami, oslabeným hlbokým stabilizačným systémom a výraznou laxicitou – uvoľnenosťou väzov. Je zaujímavé, že tomuto trendu viac podliehajú chlapci ako dievčatá.

Veľmi zaujímavá je štúdia, ktorá uvádza, že deti v spomínanom veku strávia v priemere 4 hodiny týždenne pohybom a 14 hodín týždenne pozeraním televízie či hrou na počítači. Štúdie sa celkovo zúčastnilo 3 800 detí, u 38% z nich sa vyskytovalo chybné držanie tela, 50% detí malo odstávajúce lopatky, 32% zvýšenú driekovú lordózu, 31% guľatý chrbát (kyfózu) a 20% detí sa nevenovalo žiadnej športovej aktivite. Táto štúdia je stará niekoľko rokov, no z našich skúseností môžeme potvrdiť, že dnes je tento trend ešte horší. 

Milí rodičia, vylepšime spolu túto štatistiku - využite čas prázdnin a príďte s vašimi ratolesťami na FUNKČNÚ DIAGNOSTIKU – odborné vyšetrenie a zhodnotenie funkčného stavu pohybového systému vášho dieťaťa s návrhom korekcií. Pomôže identifikovať ťažkosti pohybového aparátu vyplývajúce zo svalovej nerovnováhy alebo jednostranného preťaženia či už športom, nesprávnou školskou taškou alebo nesprávnym držaním tela. Od našich fyzioterapeutiek získate neoceniteľné rady aj čo sa týka;                  

- vhodného výberu športových aktivít s rovnomerným zaťažením

výberu správnej ergonomickej stoličky 

výšky pracovnej plochy - tá by mala byť vo výške voľne spustených rúk, ideálne s možnosťou zmeny náklonu pri písaní a pri čítaní

správnej voľby školskej tašky – prosím, pokojne si ju na vyšetrenie prineste so sebou

Vyšetrenia sa vaše dieťa môže samozrejme zúčastniť vo vašej prítomnosti.

Vyšetrenie pozostáva z:

DIAGNOSTIKY VÁHAMI – kedy zisťujeme rovnomerné či naopak nevyvážené zaťaženie nôh.

DIAGNOSTIKY PODOSKOPOM – ide o moderný diagnostický prístroj na vyšetrenie plochonožia polarizovaným svetlom. Vďaka vysokej svietivosti umožňuje pozorovať a hodnotiť miesta  s najviac a najmenej zaťažovanou partiou chodidla. Pomocou Podoskopu možno zistiť chyby drobných kĺbov nohy, postavenie, tlak či rotáciu päty. 

INŠPEKCIE – vyšetrenia pohľadom, ktoré sa robí hlavne v stoji, ale aj ľahu a sede. Pozorujeme farbu a lesklosť kože, prípadne opuchy. Dopĺňa sa o funkčné vyšetrenie – DNS diagnostiku, svalové testy, vyšetrenie rozsahu pohybu, špeciálne testy k zhodnoteniu aktuálneho stavu pohybového aparátu. Inšpekciou ďalej vyšetrujeme symetriu/ asymetriu postavenia jednotlivých segmentov a štruktúr tela.

PALPÁCIE – vyšetrenia pohmatom, ktoré udáva pohyblivosť a posunlivosť kože, podkožia, fascií, svalových štruktúr či jaziev, pružnosť a elasticitu tkanív.

AUSKULTÁCIE – vyšetrenia posluchom, ide o pukanie, vŕzganie či škripot kĺbnych štruktúr, nakoľko môžu predstavovať sprievodný jav niektorých ochorení. 

     

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia získate zdravotný záznam vášho dieťaťa, ktorý bude obsahovať:

- VÝSTUP Z VYŠETRENIA
- ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
- NAVRHOVANÚ TERAPIU

Navrhovaná terapia v rámci preventívnej rehabilitácie môže obsahovať nácvik zásad správneho držania tela. Patrí sem: uvedomenie vlastného tela, svalová hygiena, nácvik správneho dýchania, tréning denných aktivít - správne sedenie, správny postoj a iné.

Čím skôr si vaše deti osvoja správne pohybové stereotypy, tým jednoduchšie to budú mať v dospelosti. Čo sa v mladosti naučia, v dospelosti akoby nájdu a o tele to platí dvojnásobne!

Pre viac informácií volajte +421903 421 525, alebo nám napíšte na info@vitalclinic.sk, prípadne nám svoju otázku pošlite cez dotazník uvedený nižšie: