blog

Skolióza

Skolióza - v dnešnej dobe často skloňovaný pojem. Označuje vybočenie chrbtice vo frontálnej a v transverzálnej rovine. Zjednodušene ide o vybočenie chrbtice do strany vzhľadom na jej pozdĺžnu os, čo má za následok obmedzenie jej pohyblivosti, rotáciu stavcov či asymetriu hrudníka. Nejde teda len o ochorenie chrbtice, či estetickú chybu, trpia aj vnútorné orgány a má vplyv aj na kardiovaskulárny systém.

Príčiny vzniku sú rôzne – patria sem vrodené vady, dedičnosť, nervovo-svalové poruchy a ochorenia, nedostatok pohybu či nesprávne pohybové stereotypy, jednostranný pohyb, preťažovanie chrbtice, ale aj rôzna dĺžka končatín, asymetria panvy, ploché nohy či iné štrukturálne poruchy.

Diagnostika skolióz:

Ranné štádium skoliózy pomôže odhaliť funkčná diagnostika, vážnejšia diagnóza si však vyžaduje vyšetrenie doplniť RTG vyšetrením, kedy hodnotíme na RTG snímke zakrivenie podľa Cobba:

1.) 0 - 10°: nepovažuje sa za skoliózu

2.) 10 - 20°: sleduje sa, či nedochádza k progresii

3.) 20 - 40°: rieši sa konzervatívne – korzetoterapia a následná rehabilitácia

4.) nad 40°: pri progresii sa odporúča operačné riešenie a následná rehabilitácia

U väčších kriviek sa vyžaduje aj spirometrické vyšetrenie pľúc

Skoliotické krivky poznáme:

- skoliotická krivka typu C – je pomerne vzácna

- skoliotická krivka typu S – začína sa objavovať už medzi 5-7 rokom života

Terapia skolióz:

Medzi konzervatívne liečebné postupy využívané pri terapii skolióz patrí: korzetoterapiarehabilitácia. Rehabilitáciou sa fyzioterapeut pokúša ovplyvniť vývoj krivky cieleným formovaním svalovej funkcie pre správny kostný vývoj, navodením správneho stereotypu dýchania (bráničné dýchanie), korekciou postavenia panvy, cvičením v trakcii a mobilizačnými technikami. Cvičiť je však potrebné aj doma a to pravidelne, 2-3x denne. Deťom obmedzte skoky, beh, gymnastiku, nie však telesnú výchovu. 

Popri včasnej diagnostike je po zahájení liečby veľmi dôležitá spolupráca a edukácia rodičov a nosenie korzetu ako podpornej liečby, ak tak určí lekár. Jej cieľom je zlepšiť skoliotickú krivku a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu deformity chrbtice. Korekcia korzetom po určitej dobe nosenia dosahuje zlepšenia o 50-60%, je však dôležité spojiť ju s pravidelnou rehabilitáciou. 

       

Pre viac informácií volajte +421903 421 525, alebo nám napíšte na info@vitalclinic.sk, prípadne nám svoju otázku pošlite cez dotazník uvedený nižšie: