blog

Telo vs. orgány

Pri diagnostike pohybového aparátu hľadáme príčinu vzniku problémov aj na úrovni vnútorných orgánov, nakoľko medzi nimi a pohybovým systémom existuje úzke prepojenie. Pri výskyte funkčných porúch či chorých orgánoch sa preto tieto väzby vždy zohľadujú. Odborne ide o viscerosomatické a somatoviscerálne vzťahy.

Viscerosomatické vzťahy premietajú ochorenie vnútorných orgánov na pohybový systém človeka vznikom konkrétnych reflexných zmien, kedy svalový systém reaguje na vnútorný orgán zmenou svojho napätia – hypertóniou či spazmom.

Somatoviscerálne vzťahy predstavujú fenomén prenesenej bolesti, kedy sa bolesť svalov prejaví na vnútorných orgánoch. Takéto ochorenie orgánov môže byť skryté a prejaví sa, až keď sa pridá funkčná patológia z postihnutého pohybového systému. Najčastejšie býva stimulované zmenami  na chrbtici a s nimi spojenými zmenami vo svaloch - trigger points.

Vzťahy medzi chrbticou a vnútornými orgánmi odborne nazývame vertebroviscerálne vzťahy, kedy sa primárna porucha na osovom systéme (chrbtica), prejaví na periférii (orgán). Viscerovertebrálne vzťahy zase vysvetlujú opačný vzťah, kedy primárna porucha vznikne najprv na orgáne a prejaví sa na chrbtici.

Rozlišujeme:

1. Vertebrogénne poruchy a reflexné zmeny napodobňujúce ochorenie nejakého orgánu - patria sem svalové spazmy, bolestivé body a iné štruktúry - napríklad bolesti brucha v dôsledku funkčných porúch chrbtice. Pri týchto zmenách nebýva postihnutých veľa segmentov naraz.

2. Reflexné zmeny a funkčné poruchy chrbtice vznikajúce v dôsledku interného ochorenia - prejavia sa vo viacerých segmentoch a výskyt funkčných blokád a reflexných zmien suvisí väčšinou s bolesťou. Pri vzniku ochorenia môžu mať akútny až chronický priebeh.

3. Funkčné vertebrogénne poruchy ovplyvňujúce priebeh interného ochorenia - funkčné vertebrogénne poruchy a reflexné zmeny v segmente sa prejavia ako zdroj dráždenia a môžu vyvolať interné ochorenie.

Najčastejšie majú tieto vzťahy na svedomí:

- bolesti hlavy

- bolesti brucha, žalúdku a dvanástnika

- ochorenia obličiek

- gynekologické ochorenia

- vertebrokardiálny syndróm

Preto pozor na bolesť chrbta, môže zasiahnuť aj iné miesta vášho tela! Pre viac informácií volajte +421903 421 525, alebo nám napíšte na info@vitalclinic.sk, prípadne nám svoju otázku pošlite cez dotazník uvedený nižšie: