blog

Costenov syndróm

Bolesť či zaľahnuté uši si pravdepodobne hneď nespojíte s návštevou ortopéda či fyzioterapeuta. A už vôbec nie chronický zápal dutín či bolesť zubov. Aj toto sú však symptómy Costenovho syndrómu, ktorý postihuje čelustno - sánkový, odborne temporomandibulárny kĺb.

Temporomandibulárny kĺb sa skadá z kĺbneho obalu, kĺbneho disku a z dvoch oddelených kĺbnych dutín. Zabezpečuje viaceré pohyby: otváranie a zatváranie úst, posun sánky do strán, predsun sánky dopredu a čiastočne aj malý pohyb dozadu.

Odhaduje sa, že dnes približne 14-20% populácie trpí nejakou formou poruchy temporomandibulárneho kĺbu, pričom u žien sa ochorenie objavuje 3-5 krát častejšie ako u mužov.

Medzi príznaky, ktoré môžu sprevádzať ochorenie kĺbu, patria:

- bolesť v oblasti ucha, zvukovodu a okolitých svalov

- neschopnosť otvoriť ústa, či zvukové fenomény pri otváraní a zatváraní úst

- bolesť či strnulosť sánky

- závrat

- bolesť vystrelujúca do temena a oblasti krku

- neurčitá bolesť zubov

- pukanie a praskanie kĺbu

- obmedzený rozsah pri otváraní úst alebo pri žuvaní

- opakované chronické zápaly dutín

- ranná stuhnutosť žuvacích svalov

  

Aké sú príčiny vzniku ochorenia?

Bolestivý Costenov syndróm vás môže potrápiť ak váš čelustno - sánkový kĺb nedostatočne spolupracuje so žuvacími svalmi, ale prispievajú k nemu aj iné individuálne faktory. Napríklad poranenie a neprospieva mu ani škrípanie (bruxizmus) či zatínanie zubov (clenching). Pozor aj na stres, ten zvyšuje vážnosť a trvanie bruxizmu.

Diagnostika:

Včasná diagnostika a správna liečba však dokážu pomôcť– takže ak máte subjektívne príznaky ochorenia, nezatínajte zuby, ale absovujte vyšetrenie! Objektívne funkčné vyšetrenie zahŕňa: palpačnú citlivosť svalov, kĺbu a zubov, zlý zhryz, zmenenú pohyblivosť sánky pri otváraní úst, vyšetrenie stupňa otvárania úst, merateľné pohyby sánky oproti čelusti.

K pomocným vyšetreniam patrí stereostetoskopické vyšetrenie, RTG snímky zuboradia a temporomandibulárneho kĺbu, dynamické snímky otvárania a zatvárania úst, sonografické vyšetrenie, CT alebo MRI vyšetrenie. Ak tieto už máte za sebou a výsledky niektorého z nich máte k dispozícii, prosím, prineste si ich na prvé vyšetrenie k nám.

Terapia:

Odporúčaná terapia Costenovho syndrómu spočíva v pravidelnej fyzioterapii s využitím mobilizačných techník - mobilizácia kĺbu a krčnej chrbtice, ďalej postizometrických a relaxačných techník. Následne odporúčame liečbu doplniť o psychologickú a protetickú terapiu a až pri vážnejších stavoch može byť nevyhnutná úprava artikulácie zábrusom, teda operačný zásah.

Pre viac informácií volajte +421903 421 525, alebo nám napíšte na info@vitalclinic.sk, prípadne nám svoju otázku pošlite cez dotazník uvedený nižšie: