blog

Strašiak CT a MRI

CT spolu s MRI patrí medzi moderné zobrazovacie techniky, ktoré nám pomáhajú pri určovaní diagnózy. Pomáhajú, teda neurčujú diagnózu priamo. Získavame z nich zobrazenie určitých častí tela v danom okamžiku. Tie môžeme poskladať do 3D obrazu, ktorý je sprevádzaný odborným latinským popisom. Ten môže pri nedostatočnom vysvetlení - prevedení do bežnej reči, pôsobiť ako strašiak. Často sa v ňom totiž vyskytujú pojmy ako degenerácia disku, bulging disku, uvedenie milimetrov a podobne.

To však nemusí byť nevyhnutne znakom, že sa s vašou chrbticou deje niečo závažného. Veď proces degenerácie medzistavcovej platničky je bežný jav vyskytujúci sa približne od 25.roku života. A tajomný pojem “bulging disku“ znamená rozšírenie, respektíve zväčšenie plochy medzistavcovej platničky. Pre predstavu uvádzame popis od kolegov z MayoClinic: "platnička je ako hamburger, ktorý je príliš veľký do žemle."

Bulging teda na rozdiel od jeho vážnejšieho štádia – hernie, je častejší, postihuje väčšiu plochu disku, ale nemusí byť sprevádzaný bolesťou. Problém môže nastať, pokiaľ zasahuje do spinálneho kanála.

Pre príklad výskytu týchto diagnóz uvádzame štúdiu z roku 2014 ( Brinjikji et al), ktorá uvádza, že u ľudí bez bolesti chrbtice bola na CT či MRI pozorovaná degenerácia disku v 37% pri 20 ročných, v 80% pri 50 ročných a v 96% pri 80 ročných. Bulging disku sa vyskytoval u ľudí bez zjavných bolestí v 30% pri 20 ročných, v 60% pri 50 ročných a v 84% pri 80 ročných. Teda nález na CT či MRI nemusí vždy korešpondovať s klinickým stavom človeka. Vhodnou alternatívou ako degeneráciu spomaliť je zdravý životný štýl a ako inak - využitie možností rehabilitácie.

Pre viac informácií volajte +421903 421 525, alebo nám napíšte na info@vitalclinic.sk, prípadne nám svoju otázku pošlite cez dotazník uvedený nižšie: