blog

Predoperačná príprava

Možno ste už niekdy podstúpili plánovanú operáciu. Najčastejšie sa tieto operácie týkajú výmeny bedrových kĺbov, operácie meniskov alebo väzov, prípadne čoraz viac pribúdajúce operácie tzv. karpálneho tunela. V tomto blogu by sme vám radi priblížili a poukázali na dôležitosť kvalitnej predoperačnej prípravy.

Výhodou plánovaných operačných výkonov je predpríprava pacienta nielen psychická, ale tiež fyzická, kedy sa snažíme pripraviť a posilniť jednotlivé svalové skupiny, aby následne nedošlo k ich atrofovaniu (oslabeniu), pomalej a horšej rekonvalescencii alebo prípadným nežiaducim komplikáciám. Keďže veľké percento pacientov je vyššieho veku, operácie sa stávajú pre nich rizikovejšími, mnohokrát sa úplne zotavenie a návrat späť do bežného života predĺži napríklad aj na obdobie 6 mesiacov. Preto je naším cieľom znížiť tieto riziká a dostať sa v čo najkratšom čase opäť do kondície.

Predoperačná príprava z rehabilitačného hľadiska má viacero zložiek. Jednak chceme na zákrok pripraviť jednotlivé systémy, respiračný, kardiovaskulárny a svalový, no zároveň sa zameriavame na psychiku pacienta, ktorá s fyzikálnymi funkciami úzko súvisí.

Pozrime sa teraz spolu na prípravu jednotlivých systémov bližšie:

Respiračný systém

Pri respiračnom systéme nás zaujíma naštartovanie správneho dychového stereotypu a aktivácia dýchacích svalov. Patrí sem nácvik lokalizovaného a bráničného dýchania – tie zohrávajú úlohu najmä počas hospitalizácie po operačnom výkone. Pre správnu funkciu trávenia je správny dychový stereotyp nevyhnutný nakoľko pri efektívnom využití a zapojení bránice dochádza k prekrveniu vnútorných orgánov a celkovo k ich lepšiemu fungovaniu.

Kardiovaskulárny systém

Ďalším dôležitým aspektom je srdcovocievny systém. Naše srdce ako pumpa nám prostredníctvom ciev rozháňa (cirkuluje) krv a živiny do celého tela, vďaka čomu sa dané operované miesto môže regenerovať. To znamená, že v tejto fáze prípravy ide o súbor cvičení zameraných na vplyv telesného zaťaženia na cirkuláciu. Postupne zvyšujeme záťaž na srdcovocievny systém, aby v období po operácii nedochádzalo k zníženiu obehovej funkcie a následným komplikáciám ako je pretrvávajúci opuch. V neposlednom rade je súčasťou tohto cvičenia prevencia tromboembólie, ktorá predstavuje pre každého jedného pacienta značné riziko.

Kostrovo-svalový systém

Nakoniec sa dostávame k najpodstatnejšiemu článku, kostrovo-svalovému systému. Skladá sa zo svalov, kostí väzov a šliach, ktoré navzájom spolupracujú a majú za úlohu riadenie pohybu tela. Pred samotným plánovaným výkonom chceme okolité svalové štruktúry posilniť, stabilizovať, centrovať konkrétny kĺb, a tým zabezpečiť správne fungovanie a rovnováhu medzi jednotlivými svalovými skupinami, predchádzať rýchlemu úbytku svalovej hmoty. Rovnako ak je pacient pred zákrokom riadne poučený o tom ako, kedy a koľkokrát za deň cvičiť, môže s rehabilitáciou začať čo najskôr, už počas hospitalizácie.

Ak vás v blízkej dobe čaká operácia, radi vám pomôžeme sa na ňu pripraviť. 

Rehabilitáciu bez čakania si, prosím, rezervujte na:

Tel.: +421903 421 525

E-mail: info@vitalclinic.sk

Objednanie online: online objednávací systém

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár uvedený nižšie.

Náš fyziotím v centre Bratislavy je tu pre vás! Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme vám skoré uzdravenie!