blog

Lézia dolného labra

Tomáš, bývalý plavec, neskôr aj bežec, cyklista, triatlonista, ktorý celý svoj život neustále športuje a už utrpel viacero športových úrazov (kolená, členky, ramená). Posledný rok sa svedomito pripravoval na maratón. Avšak v lete ho zradila bolesť v pravom triesle, ktorú cítil počas a po behaní. Bolesť ho odstavila natoľko, že prestal behať a daný problém začal riešit s nami.
 
Tomášovi diagnostikovali z vyšetrenia na MR (magnetickej rezonancii) "Léziu dolného labra na pravom bedrovom kĺbe so septovanou paralabrálnou cystou".
 
Lézia labra je poškodenie až odtrhnutie vrchnej časti chrupavky, ktorá prebieha okolo kraja bedrovej kĺbnej jamky. Labrum napomáha kĺbnej jamke, aby bola hlbšia a stabilnejšia. Pokiaľ sa labrum odtrhne od miesta svojho pripojenia na chrupavku, môže spôsobovať bolesť pri prinožení a silovej záťaži, obmedzenie pohybu do vnútornej rotácie a zvukové fenomény (kliknutie/cvaknutie) alebo zápal. 
 
Príčin postihnutia labra môže byť viacero:
 
- veľká trauma, ako je dislokácia bedrového kĺbu (vo väčšine prípadov nie je anamnéza takejto veľkej predošlej traumy)
- častejšie sa vyskytuje u jedincov, ktorí zažili pády alebo športové úrazy, kde bol bedrový kĺb zaťažený v extrémnych polohách
- poškodenie kvôli opakovanej traume pri športoch, pri ktorých sa vyskytuje opakujúca sa rotácia bedrového kĺbu - napríklad hokej, futbal, golf, balet.
 
Štúdie ukazujú, že viac ako 22% športovcov, ktorí sa sťažujú na bolesť v oblasti triesla, majú poškodené labrum bedrového kĺbu.. Napokon až pri 75% prípadov s poškodením  acetabulárneho labra sa nevie o jeho priamej príčine. (zdroj: https://physioworks.com.au/injuries-conditions-1/hip-labral-tear).
 
Paralabrálna cysta
Väčšinou sú to malé, (niekedy septické), dobre definovateľné mnohotvarové lézie obsahujúce tekutinu, vyskytujúce sa často práve pri poškodení acetabulárneho labra bedrového kĺbu. Až 90% cystických lézií sa vyskytuje laterálne (smerom von) od svalu m. iliopsoas je paralabrálnych, ktoré priamo komunikujú so synoviálnou tekutinou bedrového kĺbu. Zbytok je tzv. nepravých perilabrálnych. 
 
Paralabrálne cysty sa vyskytujú u  50-70% prípadov, najmä mužov, ktorí trpia léziou labra.
Klinicky sa prejavujú podobne - bolesťou najmä v prednej oblasti bedrového kĺbu, obmedzením rotácii, bolestivého prinoženia a pocitu praskania.
(zdroj: https://radiopaedia.org/articles/paralabral-cyst-of-the-hip-1)
 
 
Terapia
Popri artroskopických zákrokoch prišitia odtrhnutého labra sa odstraňujú aj paralabrálne cysty. V Tomášovom prípade mu bola doktormi doporučená liečba injekciami proti bolesti ako aj na výživu kĺbu a najmä rehabilitácia.
 
V rehabilitácii sme sa zamerali na daný problém komplexne:
 
Tomášovi sme spravili podrobnú kinezilogickú diagnostiku a diagnostiku chodidiel, na základe ktorej sme mu navrhli a vyrobili  individuálne korekčné vložky Formthotics. Rehabilitáciu sme zamerali na odstránenie možnej blokády pravého bedrového kĺbu - vychádzajúc z McKenzie diagnostiky a terapie, a predovšetkým globálne - na odstránenie nesprávnych pohybových stereotypov a posilnení hlbokého stabilizačného systému cez aktiváciu bránice a svalových reťazcov (v Tomášovom prípade najmä predného) pomocou konceptu DNS (viď obrázok hore).