cenník

 

Funkčná diagnostika pohybového systému/ 90 min.    45 €
Komplexné vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom - odporúčame absolvovať ako prvé pri prevencii, pred operáciou, po operácií  
   
Diagnostika svalov panvoveho dna/ 90 min.    45 €
Téma panvového dna je intímnou záležitosťou mnohých žien po pôrode, či žien vo vyššom veku, kedy svaly strácajú svoju elasticitu a pružnosť. Objednajte sa na vstupné vyšetrenie svalov panvoveho dna, ktoré je potrebné absolvovať pred začiatkom terapie.   
   
Diagnostika chodidla/ 60 min. 45 €
Komplexné podiatrické vyšetrenie fyzioterapeutom  
   
Výroba termoplastických vložiek na mieru// 30 min. 55 €
Po absolvovaní diagnostiky chodidla a zhodnotenia výsledkov vám vyrobíme termoplastické vložky na mieru.  
   
Odborná konzultácia s rehabilitačným lekárom/ 30 min.     35 €
   
Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min./ 30 min.    30 €/ 20 €
Aktívne rehabilitačné metodiky: Dynamicko Neuromusculárna Stabilizácia (A,B,C), Dornova metóda plus a Breussova masáž, Kraniosakrálna terapia, Diagnostika a terapia funkčných porúch a manuálne terapie podľa Janíkovej, McKenzie (A,B,C,D), Metóda MFK, Diagnostika a dysfunkcia HSSP (I.-IV.), Neuro- muskulo- skeletálny koncept diagnostiky pohybového aparátu od Mgr. Mariana Jendrichovského (A,B), Využitie kineziotapingu, SM Systém, PPA koncept Špringrová  
   
Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min. - 6 vstupov    160 €
Zvýhodnená cena pri šiestich vstupoch  
   
Kineziologický tape    5 €
   
Pulzná magnetoterapia/ 20 min. - 12 vstupov/ 6 vstupov    30 €/ 20 €

 CENNÍK *platný od 1.9.2018