DIAGNOSTIKA CHODIDLA

Chodidlo tvorí základ opory ľudského tela. Ak je naša opora nedostatočná, postupne sa začnú prejavovať problémy na osovom aparáte. 

Predstavte si automobil so štyrmi kolesami, pričom jedno predné koleso bude o niečo väčšie. Začne dochádzať k nadmernému opotrebovaniu. Avšak preťaženie nebude len na kolese, ktoré má inú veľkosť, ale postupne vznikne problém na celej prednej osi, začne sa preťažovať riadenie.

Presne na tomto princípe funguje aj naše ľudské telo. Ale namiesto iného rozmeru kolesa ide o vrodené, získané alebo štrukturálne zmeny ako napríklad rozdielna dĺžka končatín, kratšie metatarzálne kostičky alebo pokles pozdĺžnej či priečnej klenby. Tieto rozdiely nemusia byť vnímané a pociťované ako bolestivosť v chodidle. Veľakrát však zapríčinujú problémy v členkových, kolenných či bedrových kĺboch.

Je preukázaný súvis medzi neriešenými plochými nohami u detí s neskoršie vzniknutou skoliózou. Či už sú nedokonalosti našich chodidiel zapríčinené vývojovými deformitami, dedičnosťou alebo získanými odchýľkami, skúsený fyzioterapeut s podologickými vedomosťami dokáže zhodnotiť či je telo schopné svoju nedostatočnosť vykompenzovať.

Prečo korekčné vložky FORMTHOTICS?

Princípom korekčných vložiek FORMTHOTICS je vytvoriť ideálnu podporu chodidla a dorovnať tak nedokonalosti nášho chodidla. Rozdiel oproti klasickým ortopedickým vložkám je ten, že dokážeme individuálne upraviť jednotlivé vložky presne na mieru a podla potreby dokonca špeciálne na ľavú a pravú nohu.

DIAGNOSTIKA CHODIDLA

Zhodnotenie stavu chodidla u nás zabezpečí naozaj individuálny prístup ku každému chodidlu. Medzi hlavné ukazovatele pri diagnostike chodidla patrí:

 Anamnéza
 Osové zaťaženie dolných končatín a rozloženie váhy
 Dĺžka končatín
 Podoskopické vyšetrenie
 Typológia chodidla a oveľa viac

Zo zozbieraných informícií už fyzioterapeut určí vhodnosť či nevhodnosť a aj množstvo korekcie, aby bola zabezpečená postupná úprava.

Ak trpíte bolesťou členkových, kolenných, bedrových kĺbov či chrbtice, neváhajte sa prosím objednať na Diagnostiku chodidla. Pre voľný termín nás, prosím, kontaktujte na:

Tel.: +421903 421 525

E-mail: info@vitalclinic.sk

Objednanie online: online objednávací systém