FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA

Ide o VSTUPNÉ odborné vyšetrenie fyzioterapeutom a zhodnotenie funkčného stavu kostro-svalového systému s návrhom ďalšieho postupu či terapie. Týmto vyšetrením odporúčame u nás začať.

KEDY JE VHODNÉ ABSOLVOVAŤ FUNKČNÚ DIAGNOSTIKU POHYBOVÉHO SYSTÉMU?         
 
I. Kedykoľvek v zmysle PREVENCIE - pomôže identifikovať ťažkosti pohybového aparátu vyplývajúce zo svalovej nerovnováhy alebo jednostranného preťaženia či už športom, pracovným zaťažením alebo nesprávnym držaním tela.                                                                          
 
II. Vyšetrenie je vhodné absolvovať aj PO ÚRAZE ALEBO OPERÁCII - umožní nastaviť správnu liečbu a rehabilitáciu pre zlepšenie rozsahu pohybu či znovunadobudnutie svalovej sily a stratenej kondície. Na toto vyšetrenie je vhodné doniesť si vaše doterajšie zdravotné záznamy, týkajúce sa vášho súčasného problému, ak tieto máte k dispozícii.
 

VYŠETRENIE POZOSTÁVA Z:

DIAGNOSTIKY VÁHAMI kedy zisťujeme rovnomerné či naopak nevyvážené zaťaženie nôh.

DIAGNOSTIKY PODOSKOPOM – ide o moderný diagnostický prístroj na vyšetrenie plochonožia polarizovaným svetlom. Vďaka vysokej svietivosti umožňuje pozorovať a hodnotiť miesta  s najviac a najmenej zaťažovanou partiou chodidla. Pomocou podoskopu možno zistiť chyby drobných kĺbov nohy, postavenie, tlak či rotáciu päty. 

INŠPEKCIE – vyšetrenia pohľadom, ktoré sa robí hlavne v stoji, ale aj ľahu a sede. Pozorujeme farbu a lesklosť kože, prípadne opuchy. Dopĺňa sa o funkčné vyšetrenie – DNS diagnostiku, svalové testy, vyšetrenie rozsahu pohybu, špeciálne testy k zhodnoteniu aktuálneho stavu pohybového aparátu. Inšpekciou ďalej vyšetrujeme symetriu/ asymetriu postavenia jednotlivých segmentov a štruktúr tela.

PALPÁCIE – vyšetrenia pohmatom, ktoré udáva pohyblivosť a posunlivosť kože, podkožia, fascií, svalových štruktúr či jaziev, pružnosť a elasticitu tkanív.

AUSKULTÁCIE – vyšetrenia posluchom, ide o pukanie, vŕzganie či škripot kĺbnych štruktúr, nakoľko môžu predstavovať sprievodný jav niektorých ochorení. 

       

ČO VÁS ČAKÁ PO VSTUPNEJ FUNKČNEJ DIAGNOSTIKE?

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia získate zdravotný záznam, ktorý bude obsahovať:

- VÝSTUP Z VYŠETRENIA
- ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
- NAVRHOVANÚ TERAPIU, kedy vám náš fyzioterapeut vytvorí individuálny terapeutický plán, ktorý pod jeho odborným vedením krok po kroku absolvujete. Cviky vás postupne naučíme, takže si budete vedieť správne zacvičiť aj doma.

Pre začiatok rehabilitácie, si prosím, rezervujte termín funkčnej diagnostiky na:

Tel.: +421903 421 525

E-mail: info@vitalclinic.sk

Objednanie online: online objednávací systém

Náš fyziotím v centre Bratislavy je tu pre vás!