Rehabilitácia pri bolesti krčnej chrbtice

Bolí vás hlava, mávate migrény či časté závrate, hučí vám v ušiach? Máte preťažené úpony krčných svalov, respektíve bolí vás krk? Všetky tieto ťažkosti majú spoločného menovateľa - krčnú chrbticu.

Odporúčaná rehabilitácia

Medzi rehabilitačné techniky a metódy, ktoré pri bolestiach krčnej chrbtice vedia výrazne pomôcť, patria napríklad mäkké a mobilizačné techniky, trakcie, postizometrická relaxácia (PIR), klasická masáž, reflexná masáž, korekcia držania hlavy, McKenzie metóda, SM systém, fyzioterapeutické cvičenia pre zdravý chrbát. Dnes si bližšie posvietime na mäkké a mobilizačné techniky.

Mäkké a mobilizačné techniky

Mäkké a mobilizačné techniky predstavujú špecifickú formu manuálnej terapie, so zameraním na uvoľnenie mäkkých tkanív (koža, podkožie, fascie) a kĺbových štruktúr.

Prostredníctvom mäkkých techník ovplyvňujeme reflexné zmeny vo fasciách, ktoré obaľujú svaly. Cieľom je znížiť a postupne odstrániť bolesť a svalové napätie v danom mieste. Dôležitú úlohu tu zohráva čas, keď sa narazí na odpor v tkanive, je nutné s primeraným tlakom počkať, až kým sa tkanivo uvoľní a odpor pominie.

Keďže ide o manuálnu terapiu, využíva sa palpácia dlaňami a prstami, s následnou technikou trenia kože, pretiahnuteľnosti tkanív v riase, pretiahnutie fascií, pôsobenie tlaku a ošetrenie bolestivých spúšťových bodov - Trigger points.

Mobilizačné techniky sa využívajú na ovplyvnenie pohyblivosti kĺbov končatín a chrbtice, vrátane kĺbnej vôle (joint play). Ide o postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Prevedenie spočíva v nenásilných, pomalých, cielených a opakovaných pohyboch v smere obmedzenia.

Obe techniky vyžadujú aktívnu účasť klienta. Cielené a správne dýchanie je nevyhnutné.

Pri týchto technikách sa využíva aj technika relaxácie - tzv. PIR (postizometrická relaxácia), pomocou ktorej pôsobíme izometrickou kontrakciou skráteného svalu (počas nádychu) a jeho následným uvoľnením do opačného smeru (pri výdychu). Takto sa postupne skrátený a preťažený sval uvoľňuje, predlžuje a zväčšuje rozsah pohybu v príslušnom kĺbe.

Tieto techniky sa najčastejšie aplikujú pri bolestiach hlavy, šije, chrbtice, či kĺbov z rôznych príčin. Uvoľnujú svalové spazmy, zatuhnutia, kĺbne blokády.

Naše telo je komplikovaný a zložito prepojený celok, pričom všetko so všetkým súvisí. Preto nenechajte nič na náhodu a venujte pozornosť svojmu zdraviu, predovšetkým z preventívneho hľadiska. Z našich skúseností neodporúčame čakať na tzv. „domino efekt“.

Rezervujte si termín rehabilitácie ešte dnes!

Rehabilitáciu bez čakania si, prosím, rezervujte na:

Tel.: +421903 421 525

E-mail: info@vitalclinic.sk

Objednanie online: online objednávací systém

Náš fyziotím v centre Bratislavy je tu pre vás! Tešíme sa na vašu návštevu!