SKUPINOVÉ CVIČENIA

CVIČENIA PRE AKTÍVNEJŠÍCH KLIENTOV A ŠPORTOVCOV

Pilates - v sebe spája unikátnu kombináciu cvikov zameraných na jadro nášho tela - CORE, presnosť a plynulosť pohybov, schopnosť kontroly vlastného tela a správne dýchanie. Tento efektívny systém cvikov zlepšuje a udržuje funkčnosť celého organizmu a je výborným doplnkom tréningov vrcholových športovcov, a zároveň sa považuje aj za účinnú formu rehabilitácie.

CORE Static - CORE STATIC je kondičný tréning s balančno-stabilizačnými prvkami a cvikmi. Pri cvičení využívame najmä vlastnú váhu, v kombinácii s fitloptami, bosu, TRX. Jeho cieľom je vybudovať silný hlboký stabilizačný svalový systém - BODY CORE. CORE systém zabezpečuje správne držanie tela a zapájanie správnych svalových skupín pri každom pohybe.

CORE Dynamic - CORE DYNAMIC obsahuje komplexné a dynamické cviky, pri ktorých vedome zapájame hlboký stabilizačný systém - CORE a tým ho naďalej spevňujeme. Ide o súbor komplexných pohybov, ktoré sú pre človeka prirodzené. CORE DYNAMIC je kondične náročnejší.