Syndróm zmrznutého ramena

Ide o poruchu ramenného pletenca sprevádzanú obmedzeným rozsahom pohybu a silnými ostrými bolesťami, ktoré budia zo spánku. Medzi hlavné príčiny vzniku syndrómu patria: 

  • funkčné poruchy mäkkých tkanív, ktoré tvoria asi 10% z celkových príčin vzniku
  • poruchy svalstva rotátorovej manžety, ktoré sú najčastejšie – tvoria 65% a sú zápalového či degeneratívneho charakteru
  • tzv. kapsulitis alebo zápal kĺbnych obalov - 11% prípadov
  • úrazy ramena či funkčne súvisiacich tkanív - preťaženie, poranenie, prechladnutie - asi 9%
  • príčiny vyplývajúce z krčnej chrbtice - tvoria asi 5%

DIAGNOSTIKA

Pre úspešnú liečbu je nevyhnutná dôsledná DIAGNOSTIKA. Diagnostický postup zahŕňa anamnézu, ďalej vyšetrujeme ramenný kĺb, krčnú chrbticu, kľúčne kosti a ich skĺbenie, poruchy šliach, väzov, búrz, tiež ale odporúčame absolvovať krvné vyšetrenie napríklad na zistenie boreliózy, chlamýdií či iných chôrob. V rámci diagnostiky fyzioterapeut vykonáva dôkladný kineziologický rozbor k odhaleniu funkčných zmien v pohybovom aparáte, zmien napätia svalov či ich zreťazenia.

TERAPIA

Po takejto podrobnej funkčnej diagnostike fyzioterapeut postupne rieši funkčné poruchy v ich zreťazení a ideálna je kombinácia manuálnych mäkkých techník a mobilizácií s cvičením na neurofyziologickom podklade.

Nevyhnutná je tiež edukácia klienta a jeho spolupráca, bez ktorej nie je možné dosiahnuť úspech. V období medzi jednotlivými návštevami u fyzioterapeuta môžeme pre podporu terapie aplikovať aj tzv. kinesio tejp. Vždy kladieme dôraz na rýchlu úľavu od silných bolestí, aby klient mohol bez bolesti spať a minimalizoval príjem analgetických liekov, respektíve nesteroidných antireumatík. Z fyzikálnej terapie je možné doplnkovo využiť rázovú vlnu či ultrazvuk. Pokiaľ by sa po komplexnom preliečení nedostavilo zlepšenie, pristupuje sa zväčša ku artroskopickej operácii. 

PREVENCIA

V rámci prevencie vzniku syndrómu zmrznutého ramena má určite význam včasná diagnostika nestabilít ramenného kĺbu, nakoľko tieto vedú k postupnému preťažovaniu a poškodzovaniu.

Takúto funkčnú diagnostiku, či rehabilitáciu bez čakania, si u nás môžete rezervovať na:

Tel.: +421903 421 525

E-mail: info@vitalclinic.sk

Objednanie online: online objednávací systém

Náš fyziotím v centre Bratislavy je tu pre vás! Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme vám skoré uzdravenie!