Tenisový a golfový lakeť

Stretli ste sa už s diagnózou laterálna alebo mediálna epikondilitída? Ak nie, zrejme patrite k tým šťastnejším.

Epikondilitída je nadmerné preťažovanie svalových skupín, ktoré sa upínajú na vnútornú alebo vonkajšiu stranu lakťa. Podľa toho hovoríme o tenisovom lakti - laterálnej epicondilitíde alebo golfovom lakti - mediálnej epicondilitíde.

Nie je ťažké uhádnuť, ako si tenisový a golfový lakeť zaslúžili svoje pomenovanie. Pri týchto športoch dochádza k najväčšiemu preťažovaniu úponov svalov. Samozrejme, tento problém sa netýka len športovcov, postihnutí sú aj ľudia, ktorí robia časté opakované pohyby v oblasti predlaktia. Zväčša to sú manuálne pracujúci ľudia, ale aj ľudia pracujúci za počítačom.

Ako golfový a tenisový lakeť vzniká?

Pri nadmernom preťažovaní týchto úponov dochádza k zlému prekrveniu. Tým pádom nedochádza k adekvátnej regenerácií. Následne sa telo bráni zápalovou reakciou a bolestivým syndrómom.

Ak vás bolí v lakťovom kĺbe pri práci v záhrade, pri zdvíhaní predmetov, používaní nástrojov alebo aj pri bežnom potrasení rúk, môže ísť o tento problém. Dôležitá je správna diagnostika a následná rehabilitácia.

Rehabilitácia:

V akútnom štádiu začíname fyzikálnou terapiou, ako napríklad pulzný magnet, elektroliečba, laser, lokálna kryoterapia alebo bioptronová lampa. Manuálna terapia je účinná v podobe jemných masáži na uvoľnenie fascií a svalových skupín a tiež využívame kinezio taping.

V ďalšom štádiu rehabilitácie začíname s rehabilitačnými cvikmi, samozrejme s podporou fyzikálnej aj manuálnej liečby, ktorú v akútnom štádiu nevyraďujeme z liečebného procesu. Cviky sú zamerané na pretiahnutie flexorov a extenzorov lakťového kĺbu a následné posilnenie v zmysle excentrických a koncentrických pohybov a tiež pretiahnutie a posilnenie okolitých svalových skupín. Pri cvičení si pomáhame pomôckami ako mäkké lopty, gumové expandery a facilitačné loptičky. Cviky vás postupne naučíme, takže si budete vedieť správne zacvičiť aj doma.

Rezervujte si termín rehabilitácie ešte dnes!

Rehabilitáciu bez čakania si, prosím, rezervujte na:

Tel.: +421903 421 525

E-mail: info@vitalclinic.sk

Objednanie online: online objednávací systém

Náš fyziotím v centre Bratislavy je tu pre vás! Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme vám skoré uzdravenie!