Bolesti ramena a hlboký stabilizačný systém

Postavenie ramena je ovplyvňované viacerými činiteľmi. Jednak je jeho postavenie výsledkom celkového držania tela, stupňom posilnenia hlbokého stabilizačného systému, ale samostatný význam má aj správny dychový stereotyp.

vitalclinic_ramenopng

V poslednej dobe sa na rehabilitácií zvyšuje počet pacientov s bolesťami v tejto oblasti a často sa stretávame s prístupom, kedy riešia tento problém izolovane, teda cvikmi orientovanými len na oblasť ramena, pričom zbytok tela ide do úzadia.

  

Je dôležité zdôrazniť, že na správne fungovanie ramena sa treba naučiť okrem správneho dýchania, správne nastimulovať hlboký stabilizačný systém a upraviť správne držanie tela. Pri cvičení treba dbať na fixáciu lopatky a zacentrovanú hlavicu ramena a zároveň treba vedieť odselektovať pohyb lopatky od pohybu paže - tieto dve štruktúry by nemali ísť spolu do pohybu an block. Taktiež je dôležité uvoľnenie malého prsného svalu, ktorý ťahá lopatku dopredu a prispieva aj k vzniku predsunutého držania ramien.

  

Samostatná kapitola je zreťazenie svalov, na ktoré je pri samotnom cvičení dôležité myslieť. Nakoľko svaly, ktoré sa podieľajú na stabilizácií ramena a lopatky sú svalovo zreťazené so svalmi trupu je vhodné do terapie zahrnúť komplexné cviky orientované na celý pohybový systém.

  

Vo Vitalclinic veríme, že každá efektívna terapia sa začína správnou diagnostikou. Pre termín na vstupnú diagnostiku a začiatok rehabilitácie nás, prosím, kontaktujte na:

Tel.: +421903 421 525

E-mail: info@vitalclinic.sk 

Objednanie na vstupnú diagnostiku online: online objednávací systém