Bolestivé triesla

Bolestivé triesla alebo odborne osteitis lonovej kosti, myelotenzitída, čiže zápal svalov a šliach, ktorý postihuje oblasť úponov svalov na lonovú kosť: adduktory, hrebeňový sval, pyramídový brušný sval, priečne a šikmé brušné svaly. Vo všeobecnosti sa jedná o akýkoľvek bolestivý stav postihujúci brušno-lonovo-krurálnu oblasť.

Príčiny
Príčinou vzniku osteitis lonovej kosti je funkčné preťaženie (dlhodobo opakované tých istých úkonov) v spojení s opakovanými mikro úrazmi. Tento stav sa často prekrýva s inými patologickými stavmi ako je pruh, urologické alebo gynekologické ochorenia, stlačenie nervu. Preto musí byť stanovenie diagnózy komplexné. Zahŕňa skupinu svalových testov v kombinácií s rádiografiou.

Prejavy
Prejavuje sa silnou bolesťou v trieslach v mieste úponov svalov ku panve. Bolesť môže prechádzať až do oblasti brucha alebo postupovať dole po vnútornej strane stehna smerom ku kolennému kĺbu. Dochádza k obmedzeniu rozsahu pohybu v bedrovom kĺbe do vonkajšej rotácie a addukcie. V prípade postihnutia krátkych svalov v okolí bedrového kĺbu, tzv. ischiokrurálnych svalov, sa obtiaže môžu prejavovať ako výrazná bolesť v oblasti sedacej kosti s obmedzeným a bolestivým predklonom.

Toto ochorenie postihuje nielen profesionálnych, ale aj hobby športovcov. Všeobecne náchylnejší na toto ochorenie sú futbalisti, hokejisti, hráči rugby alebo vytrvalostní bežci. Dôvodom prečo ochorenie vzniká u tejto skupiny športovcov je technika hry, ktorá je charakteristická opakovanými zmenami smeru, odpor, šprint, skoky, atď.

Klinicky sa jedná o ochorenie, ktoré postihuje spravidla tri štruktúry, a to buď jednotlivo alebo spoločne:
- svalovo-šlachovú (entinitída oblasti napájania priťahovačov-adduktorov)
- väzivovo-kostnú  (čiastočné povolenie symfýzy lonovej kosti)
- nervovú (napnutie femorálneho nervu)

Liečba
Liečebný proces v akútnych štádiách spočíva v pokojovom režime, a teda zákaze preťažovania športom. Na postihnuté miesto je vhodné aplikovať kryoterapiu, prípadne sa nasadia lieky na potlačenie zápalu a opuchu. Po ústupe akútnych bolestí je vhodné zaradiť aj cviky na jemné strečovanie, aby sa predchádzalo vzniku reflexných zmien. Pokojový režim môže trvať aj niekoľko týždňov, preto treba byť veľmi trpezlivý a dopriať telu dostatok času na regeneráciu.
vitalclinic bolestive trieslapng
Na urýchlenie a zefektívnenie procesu hojenia sa v našej praxi osvedčila aplikácia rázovej vlny, a to aj v akútnych štádiách a bezprostredne po zranení.

Ďalším krokom je zahájenie aktívnej rehabilitácia, ktorá spočíva v edukácií správneho zapojenia hlbokého stabilizačného systému, správnej funkcie bránice, panvového dna, šikmých brušných svalových reťazcov a krátkych svalov chrbtice. Potrebné je udržať trup v tzv. stabilnej polohe, ktorá dovolí ostatným svalovým skupinám efektívne využiť svoju silu a správne nastaviť centrované postavenie (postavenie bez svalovej dysbalancie) veľkých kĺbov (ramenných, bedrových).

Výsledkom je telo, ktoré je schopné i pri veľkej fyzickej záťaži pracovať tak, aby nedochádzalo k preťažovaniu určitých svalov či svalových skupín a tým zvyšovať športový výkon.