Brušná diastáza u detí

Odborne nazvaná diastáza musculi recti abdominis je rozostúpenie priameho brušného svalu v mieste linea alba, čo predstavuje priamu čiaru väzivového pruhu od mečovitého výbežku hrudnej kosti po symfýzu lonovej kosti. Diastáza sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti linea alba až po celej jej dĺžke.


Kedy vzniká:

Samotná príčina je niekedy ťažko rozpoznateľná. U detí vzniká pri abnormálnom motorickom vývoji v prvom roku života v súvislosti s centrálnou koordinačnou poruchou. Vtedy nastáva nekoordinovaná aktivita brušných svalov, pracujú chaoticky a nezapájajú sa všetky rovnako, v prevahe je priamy brušný sval a naopak šikmé brušné svaly a priečny brušný sval je oslabený a v nedostatočnej aktivite.  


Prejavy, symptómy:

Dobrým testom u starších detí je prevedenie sedu z ľahu na chrbte, pričom sa postupne dvíha hlava, ramená, ruky, odliepa sa chrbtica od podložky až sa trup dostane do vertikály. Pritom môžeme sledovať aktiváciu brušných svalov. Pri patológii vystúpi pri zdvíhaní na bruchu diastáza, čo predstavuje vystupujúci hrebeň od spodnej časti hrudnej kosti po pupok. Taktiež možno pozorovať na hrudníku odstúpené spodné reberné oblúky, zapríčinené insuficienciou šikmých brušných svalov.


Trakčná skúška je dobrým ukazovateľom prítomnej diastázy u bábätiek. Ide o polohovú reakciu, pri ktorej dieťatko pasívne z ľahu na chrbte uvedieme uchopením za ruky do polosedu.

vitalclinic trakcna skuskapng


U bábätiek sa diastáza prejavuje neideálnou oporou na brušku, ťažisko je presunuté na hornú oblasť hrudníka, bruško je tzv.rozliate do strán a vypuklé, prítomná je tzv.Harrisonova ryha, teda vtlačenie hrudníka na jeho spodnej časti. Chrbtica najmä v driekovej oblasti je viac prehnutá do tvaru C a opora na chrbte je neideálna, dieťatko leží na záhlaví, ramenách a častokrát sa zapiera nohami do podložky. Môžu sa pridružiť problémy s gastroezofageálnym refluxom, s vyprázdňovaním v súvislosti s kolikami, s otáčaním a ďalším motorickým vývojom.


Riešenie, liečba:

Pri diastáze je dôležité aktivovať šikmé brušné svaly a nastaviť správnu funkciu celej brušnej steny. Z fyzioterapeutických metodík sa využíva Vojtova metóda, ktorou sa aktivuje centrálny nervový systém a zároveň sa koncentricky aktivuje brušná stena a bruško sa cvičením postupne spevní. K facilitácii, t.j. stimulácii brušných svalov napomáha kinesiotaping, ktorý podporuje stimuláciu šikmých brušných svalov a priečneho brušného svalu. Niekedy sa samozrejme môže rozostup počas rastu dieťaťa stiahnuť sám od seba.


Okrem cvičenia treba dbať na správnu manipuláciu s dieťaťom. Najlepšie je dieťatko zdvíhať z polohy na chrbte cez bok a neťahať ho priamo do vertikály, pretože sa tým ešte viac zapája priamy brušný sval a diastáza sa bude napínať. Nosiť ho môžete v polohe na boku, na tzv. tigríka bruškom nadol alebo vo zvýšenej polohe v klbku, pričom je nutné fixovať hlavičku, aby neprepadávala dozadu.


V neskoršom veku sa môže u detí v predškolskom, školskom veku zvýrazniť chybné držanie tela, s prehĺbenou driekovou lordózou, teda zväčšeným prehnutím driekovej oblasti, vyklenutou brušnou stenou, asymetrickým zaťažením celého tela, predsunutým držaním ramien a hlavy a celkovou asymetriou postúry. Vhodné je navštíviť fyzioterapeuta a začať s rehabilitáciou, aby sa u dieťaťa predišlo čím skôr k ďalšiemu vývoju asymetrie a podporilo sa správne držanie tela vhodnou kompenzáciou.


Autor: Mgr. Kristína Klimová
Garant: MUDr. Emília Luknárová

Zdroje:

https://www.rehabilitacia.sk/archiv/cisla/2REH2015-m.pdf

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/103170/130242541.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.vojta.com/cs/vojtuv-princip/vojtova-terapie