Funkčná sterilita a metóda Ľ. Mojžišovej

Funkčná sterilita

V súčasnej dobe technického či medicínskeho pokroku sme sa dostali do štádia, kedy sa snažíme uľahčovať si jednotlivé denné aktivity. Pohyb sa v rámci dňa sa minimalizuje a odsúva do úzadia. Viac času trávime v práci pri počítači, doma pred televíziou alebo opäť za počítačom. Veľkú časť dňa teda trávime v sede. Počas života si každý z nás vytvorí svoje špecifické pohybové stereotypy, ktoré sedením a neaktívnym spôsobom života prehlbujú naše svalové dysbalancie. A práve nesprávne pohybové stereotypy a svalové dysbalancie môžu byť príčinou funkčnej sterility u žien.


Sterilita

Sterilita je stav, kedy žena nie je schopná otehotnieť pri pravidelnom pohlavnom styku v priebehu jedného roka. Vo väčšine prípadov sterilita vzniká v dôsledku anatomických alebo funkčných porúch pohlavných orgánov. Vo fyzioterapii sa zaoberáme a riešime najmä funkčnú sterilitu.

Na ozrejmenie je potrebné odlíšiť rozdiel medzi sterilitou a infertilitou. Tieto dva pojmy sa často zamieňajú no ich význam je odlišný. Infertilita je stav kedy žena nie je schopná donosiť a porodiť dieťa pri zachovanej schopnosti otehotnieť. Pri infertilite žena nemá problém s počatím, ale tehotenstvo je zakončené spontánnym potratom. O infertilite hovoríme, ak sa potrat opakuje 3 a viac krát.

vitalclinic panvove dno blogpng

Funkčná sterilita je chápaná ako funkčná porucha pohybového systému, kedy dochádza k vzniku svalových dysbalancii v oblasti driekovej a krížovej chrbtice a na základe vertebroviscerálnych vzťahov vedie k vzniku dysfunkcie svalov panvového dna, hladkej svaloviny pohlavných orgánov a následnej neschopnosti otehotnieť. Pri vertebroviscerálnych vzťahoch je primárnou príčinou porucha funkcie pohybového systému, ktorá má ďalej za následok patológie vo vnútorných orgánoch prislúchajúcich danému segmentu a patológie v cievach končatín. Rovnako sa môže stať, že porucha viscerálnych orgánov, vyvolá príznaky, ktoré imitujú poruchu pohybového aparátu.

V našej praxi v terapii funkčnej sterility využívame metodiku Ľudmily Mojžišovej. Chceme poukázať na to, že táto metodika sa nevenuje iba výhradne cvikom týkajúcich sa svalov panvového dna. Ide o komplexnú metodiku, ktorá hľadá príčiny v rámci celého tela, svalových zreťazení a blokád.

Pred terapiou

Najdôležitejším článkom úspešnej terapie, je dôkladné vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom. V rámci vyšetrenia sa najprv zisťujú informácie o predchádzajúcom a aktuálnom stave. Tieto informácie prispievajú k ucelenému obrazu o probléme. Po anamnéze pristupuje fyzioterapeut k samotnému vyšetreniu. U sterilných žien sa počas vyšetrenia fyzioterapeut zameriava na oblasť panvy, chrbta, sedacích a brušných svalov, postavenie hrudníka, rebier a celkovo na držanie tela. Fyzioterapeut si všíma svalovú i väzivovú nerovnováhu, citlivosť jednotlivých mäkkých štruktúr, funkčné zapojenie svalov v záťaži.

Terapia

Prostredníctvom pohybovej liečby zameranej na driekovú chrbticu, krížovú kosť, kostrč a svaly navzájom prepájajúce tieto segmenty, reflexne ovplyvňujeme nervovosvalový aparát panvového dna. Práve oblasť týchto jednotlivých segmentov vzájomne prepojených značne ovplyvňuje vegetatívnou nervovou cestou funkciu ženských pohlavných orgánov. V jednoduchosti, metódou Ľudmily Mojžišovej, uvoľnením kostrče a spazmov v svaloch panvového dna a následným znovuposilnením sa navracia rovnováha v oblasti panvy a zlepšuje sa celkové nervové aj cievne zásobenie orgánov malej panvy.

U žien s funkčnou sterilitou je možné súčasne kombinovať terapiu podľa Ľ.Mojžišovej s metódou IVF (in vitro fertilizácia). Úspešnosť spojenia týchto dvoch metód je až 66,7% (MedGenMed, 2004, Treating Female Infertility and Improving IVF Pregnancy Rates With a Manual Physical Therapy Technique, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1395760/).

Čo vás čaká na terapii?

Po absolvovaní vstupného vyšetrenia a zistení vášho momentálneho celkového stavu, pristupujeme k cielenej terapii. V prípade zistenia blokád rebier, chrbtice, SI skĺbenia (bedrovo-krížoveho skĺbenia) využívame manuálne mobilizačné techniky na ich odstránenie. Do budúcna klientky učíme aj samostatnej automobilizácii, ktorú môžu vykonávať doma pre predchádzanie ich opätovnému vzniku. Keďže vo väčšine prípadov je prítomná aj svalová dysbalancia a zmena svalového napätia, zaraďujeme do terapie strečing skrátených a preťažených svalových štruktúr.

Celá terapia je rozložená do niekoľkých návštev, kedy postupne prechádzame k ošetreniu svalov panvového dna per rectum (cez konečník). Pred ošetrením panvu nahrejeme suchým teplom alebo u citlivejších ľudí sa môže použiť premedikácia - čípky, tlmiace bolesť a zmierňujúce kŕče svalstva vnútorných orgánov. Klientka je pred ošetrením riadne poučená a zainštruovaná o priebehu vyšetrenia a ošetrenia svalov panvového dna a o režimových opatreniach po ošetrení. Počas vyšetrenia je dôležitá neustála komunikácia medzi klientkou a fyzioterapeutom a ak by bolo ošetrenie pre klientku nepríjemné, je možné kedykoľvek ho ukončiť.

Ak fyzioterapeutka počas návštev zhodnotí, že klientka ovláda dané cvičenia na doma (automobilizáciu, postizometrickú relaxáciu, strečing a správnu aktiváciu i relaxáciu svalov panvového dna), klientka v tom prípade chodí ďalej na kontroly a ošetrenie 1 krát do mesiaca.

ZDROJE:

LEWIT, K. 2003. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. (5. přeprac. vyd.).
HNÍZDIL, J. 1996. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžišové.
STRUSKOVÁ, O., NOVOTNÁ J. 2003. Metoda Ludmily Mojžišové a cesta k přirozenému otěhotnění: (deset, cviku které změní váš život).

Autor: Mgr. Natália Vavrinská, fyzioterapeut
Odborný garant: MUDr. Emília Luknárová