Kostrčový syndróm - čo to je a ako ma ovplyvňuje?

Kostrčový syndróm, známy tiež pod názvom coccydynia alebo coccygodynia, je charakterizovaný ako bolesť v oblasti kostrče. Najčastejšie sa bolesti objavujú pri dlhom sedení, záklone v sede, dlhom státí, vstávaní zo sedu, ale i pri pohlavnom styku alebo defekácii. U žien sa bolesti kostrče vyskytujú 5 krát častejšie ako u mužov.

Kostrč je posledným segmentom/poslednou časťou chrbtice. Je trojuholníkového tvaru a pozostáva z 3 až 5 zlúčených častí, pričom svojou hornou časťou sa skĺbením spája s krížovou kosťou. Kostrč je ohraničená svalmi panvového dna, väzmi a svalovými vláknami veľkého sedacieho svalu - všetky tieto časti spolu s kostrčou majú opornú funkciu pre panvové dno a prispievajú k vôľou ovládanej funkcii čriev.

Faktory ovplyvňujúce riziko vzniku kostrčového syndrómu:

- obezita,
- úrazy kostrče (priamy pád na chrbát alebo na kostrč, zlomeniny alebo dislokácie kostrče),
- dlhé opakované sedenie na tvrdých povrchoch,
- degeneratívne zmeny,
- infekcie,
- hypermobilita , či hypomobilita skĺbenia kostrče s krížovou kosťou,
- dlhý a komplikovaný pôrod,
- somatizácia psychologických ochorení.

Prídavné vyšetrenia:

Rádiologické snímky oblasti panvy z bočného pohľadu, prípadne dynamické rádiologické snímky v stoji a v sede.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

Pri diferenciálnej diagnostike sa rozlišujú 3 typy:

- nociceptívna - malo by sa zvážiť, či príčina pramení z Levator ani syndrómu, kedy mobilizácia kostrče nie je bolestivá ako to je v prípade úrazov kostrče.
- neuropatická - v tomto prípade sa zvažuje, či príčina je v hernii disku driekovej chrbtice, pri tomto type zvyčajne nie je bolesť provokovaná sedením alebo manipuláciou kostrče.
- visceralny typ - zvažuje sa, či bolesť kostrče je výsledkom porúch v rámci viscerálnych štruktúr, napr. ochorenie konečníka, hrubého čreva alebo urogenitálneho systému. V tomto prípade môže byt primárnou príčinou infekcia, tumor alebo metastázy.

vitalclinic kostrcpng

TERAPIA


Terapiu rozlišujeme na konzervatívnu a chirurgickú. Chirurgický prístup terapie sa využíva až v prípade keď konzervatívna terapia nepomáha. Ide o operačné odstránenie kostrče - coccygeotomiu. Avšak ani tá nezaručuje 100%nú úspešnosť odstránenia bolestí.
Do konzervatívnej terapie sa radí injekčná terapia nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo lokálna aplikácia steroidných epidurálnych injekcií, teplé kúpele a fyzioterapia.

Pri konzervatívnej liečbe fyzioterapiou, v terapii ošetrujeme oblasť kostrče prístupom cez konečník, kedy si môžme kostrč vyšetriť, či je skĺbenie s krížovou kosťou pohyblivé. Ak je toto skĺbenie nepohyblivé ihneď prechádzame k ošetreniu, čiže mobilizácii - jemnému rozpohybovaniu sacrococcygeálneho (krížovokostrčového) skĺbenia. Zároveň si kontrolujeme momentálny stav svalov panvového dna z hľadiska spazmov, ktoré sa po páde na kostrč vyskytujú veľmi často. V prípade, že nájdeme v panvovom dne prítomné spazmy alebo trigger pointy, uvoľňujeme ich jemnou cielenou masážou a postizometrickou relaxáciou. Ďalšie techniky, ktoré sa aplikujú sú ľahká trakcia kostrče, jemné ošetrenie kostrče vonkajším prístupom, reedukácia stereotypu sedu, postizometrická relaxácia m.piriformis a m.iliopasoas.

Podľa klinických štúdií sa v chronických štádiách bolestí kostrče odporúča ako prvá voľba pri liečbe kombinácia manuálnej mobilizácie krížovokostrčového skĺbenia a lokálnej aplikácie kortikostreoidov alebo anestetík.

Autor: Mgr. Natália Vavrinská

Odkaz na štúdie:
https://pdfs.semanticscholar.org/6f78/fc3f4993668f83369dbe3f9e63cab8a8d2ea.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Suraj_Kumar12/publication/262380147_Effect_of_core_stabilization_training_on_dynamic_balance_in_non-professional_sports_players/links/00463537961c9b28bb000000.pdf#page=97
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/53225939/coccydynia.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEFFECTIVENESS_OF_MANUAL_THERAPY_IN_COCCY.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191010%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191010T153907Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9b39d78116973227c293914cad54d479807b90aefa2d56ae67196fd50362a854
http://www.ptmovements.com/wp-content/uploads/2016/07/5-Literature-Review-on-Dizziness-based-on-PEDRO.pdf#page=68