Pätová ostroha

Pätová ostroha je vápnikový výrastok na pätovej kosti pokrytý chrupavkovým tkanivom. Pätové ostrohy vznikajú na miestach, kde sa upínajú svalové alebo väzivové štruktúry, ktoré často podliehajú trakciám, alebo neustálemu treniu a naťahovaniu.

Nástup nepríjemnej bolesti je častokrát náhly, bez vykonania akejkoľvek činnosti: prejavuje sa ráno po prebudení pri prvom kontakte chodidla so zemou, po rozhýbaní bolesť odoznieva. V závažnejších prípadoch sa bolesť prejavuje aj počas chôdze alebo státia, kedy sa stáva až neznesiteľnou. Bolesť mizne, akonáhle chodidlo nieje zaťažené váhou ľudského tela. Bolesť je lokalizovaná pod pätovou kosťou alebo zo spodnej strany na chodidle v mieste úponu plantárnej aponeurózy (viac na vnútornej strane päty), kde sú sily pôsobiace na úponovú časť najväčšie.

Takáto bolesť má sklony sa zhoršovať alebo zlepšovať s určitým typom obuvi, no v zložitejších prípadoch je jediným momentom úľavy práve večer v posteli, keď päta nie je zaťažená.

Diagnostika prebieha fyzikálnym a hmatovým vyšetrením, ktorá nám poskytne vysoko kvalitnú informáciu o danom stave, na úplné doplnenie je vhodné zvoliť aj rádiografické vyšetrenie.

patova ostrohapng

Najčastejšie príčiny vzniku sú posturálneho charakteru:
- skrátenie zadného svalového reťazca, skrátenie lýtkových alebo plantárnych svalov
- príčiny spojivového charakteru: skrátenie aponeuróozy a pozdĺžneho väziva
- mechanické príčiny: nesprávna, alebo nevhodne tvarovaná obuv.

Po dôkladnom podologickom vyšetrení fyzioterapeutom sa stanoví na mieru navhrnutá terapia. V počiatočných štádiách je vhodné zvoliť kombináciu korekčných vložiek s rehabilitačným cvičením.

Pre zefektívnenie, urýchlenie, prípadne potlačenie bolestivosti je na mieste zaradiť do terapie bezbolestnú fokusovanú rázovú vlnu, ktorá stimuluje hojace procesy a nezriedka sa kostný výrastok z pätovej kosti po určitom čase úplne odstráni.