Vrátiť sa na blog
Bolesť pri pohlavnom styku

S bolesťami pri pohlavnom styku (lekársky termín - dyspareunia) sa stretáva mnoho žien v rôznych etapách svojho života. Dyspareunia je definovaná ako pretrvávajúca alebo opakujúca sa bolesť pred, počas alebo po pohlavnom styku.

Čítajte viac
Bolesti ramena a hlboký stabilizačný systém

Postavenie ramena je ovplyvňované viacerými činiteľmi. Jednak je jeho postavenie výsledkom celkového držania tela, stupňom posilnenia hlbokého stabilizačného systému, ale samostatný význam má aj správny dychový stereotyp.

Čítajte viac