Z našich skúseností môžeme potvrdiť, že pri skupinovom cvičení lektor nemá šancu odsledovať neustále správne prevedenie daných cvikov, pretože svoju pozornosť musí rozdeliť medzi viac účastníkov.

Čítajte viac