Vyšetrenie ultrazvukom

Ultrazvuk je diagnostická zobrazovacia technika, ktorú fyzioterapeut využíva na neinvazívne vyšetrenie kvality aktivácie a relaxácie svalov panvového dna.

Vo Vitalclinic využívame ultrazvuk SONO Q3 s transabdominálnym zobrazením (t.j. zobrazenie cez brušnú stenu). Jeho výhodou je, že nám, aj našim klientkám poskytuje okamžitú spätnú väzbu. SONO Q3 nám neslúži len ako vyšetrovací nástroj, ale taktiež ako pomôcka pri cvičení. Vďaka jeho použitiu vieme sledovať priebeh cvičenia a objektívne vyhodnotiť efektivitu terapie svalov panvového dna.

vitalclinic ultrazvukpng
 Vyšetrenie ultrazvukom, nám fyzioterapeutom, uľahčuje prácu a pomáha dostať komplexný obraz o funkčnosti svalov panvového dna. 

Na našom vstupnom vyšetrení svalov panvového dna je vhodné doplniť vyšetrenie ultrazvukom aj vyšetrením per vaginam.


Autor: Monika Fehérová Dipl. f.
Garant: MUDr. Emília Luknárová