Cenník

Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom/ 45 min.                                                 35 €
Základné vstupné vyšetrenie a konzultácia s fyzioterapeutom. Na základe vstupného vyšetrenia vytvoríme nasledujúci fyzioterapeutický plán a postup. Vstupné vyšetrenie je vhodné absolvovať pri bolestiach pohybového aparátu, vrámci predoperačnej a pooperačnej rehabilitácii.

Vstupné vyšetrenie pre ženy/ 45 min.                                                      35 €

Základné vstupné vyšetrenie a konzultácia s fyzioterapeutkou - špecialistkou v oblasti ženskej rehabilitácie. Na základe vstupného vyšetrenia vytvoríme nasledujúci fyzioterapeutický plán a postup. Vstupné vyšetrenie je vhodné pri problémoch s diastázou brušných svalov, pre tehotné ženy, ženy po pôrode, ženy s problémom v oblasti panvového dna (inkontinencia, bolesť pri pohlavnom styku, sterilita). 


Vstupné vyšetrenie pre deti/ 45 min.                                                       35 €

Základné vstupné vyšetrenie pre detičky od 0 do 12 rokov. 


Vstupné vyšetrenie s aplikáciou bezbolestnej rázovej vlny /45 min.                                              45 €

Toto vyšetrenie je potrebné absolvovať , ak máte indikovanú terapiu rázovou vlnou od lekára. Súčasťou vyšetrenia je aj jedna aplikácia bezbolestnou rázovou vlnou.


Výroba termoplastických vložiek na mieru/ 30 min.                                                     55 €

Po absolvovaní vstupného vyšetreniam, následnom vyšetrení chodidla a zhodnotení výsledkov vám vyrobíme termoplastické vložky na mieru.


Odborná konzultácia s rehabilitačným lekárom/ 30 min.                                              35 €


Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min./ 30 min.                                               40 €/ 20 €

Aktívne rehabilitačné metodiky: Dynamicko Neuromusculárna Stabilizácia (A,B,C), Dornova metóda plus a Breussova masáž, 

Kraniosakrálna terapia, Diagnostika a terapia funkčných porúch a manuálne terapie podľa Janíkovej, McKenzie (A,B,C,D), 

Metóda MFK, Diagnostika a dysfunkcia HSSP (I.-IV.), Neuro- muskulo- skeletálny koncept diagnostiky pohybového aparátu od 

Mgr. Mariana Jendrichovského (A,B), Využitie kineziotapingu, SM Systém, PPA koncept Špringrová, Podológia


Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min. - 6 vstupov                                               180 €

Zvýhodnená cena pri šiestich vstupoch


Bezbolestná rázová vlna
/ 20 min. - 1 aplikácia/ 4 aplikácie (predplatba)                                                         40 €/ 130 €


Pulzná magnetoterapia/ 20 min. - 12 vstupov/ 6 vstupov                                                               30 €/ 20 €


CENNÍK *platný od 1.6.2019, VITALCLINIC nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, klienti si výkony hradia v plnej výške.