Cenník

Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom/ 90 min.                                              45 €
Komplexné vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom - odporúčame absolvovať ako prvé pri prevencii, pred operáciou, po operácii

Diagnostika pre mamičky/ 90 min.                                                    45 €
Pre mamičky a budúce mamičky sme vytvorili program komplexnej starostlivosti. Zameriavame sa na aktuálne ťažkosti mamičky, diastázu,
oslabené svaly panvového dna, inkontinenciu.

Diagnostika svalov panvoveho dna/ 90 min.                                                 45 €

Téma panvového dna je intímnou záležitosťou mnohých žien po pôrode, či žien vo vyššom veku, kedy svaly strácajú svoju elasticitu a pružnosť.
Objednajte sa na vstupné vyšetrenie svalov panvoveho dna, ktoré je potrebné absolvovať pred začiatkom terapie.


Diagnostika pre deti/ 45 min.                                                        25 €

Základné vstupné vyšetrenie pre detičky od 0 do 12 rokov. 


Diagnostika chodidla/ 90 min.                                                             45 €

Komplexné podiatrické vyšetrenie fyzioterapeutom.


Výroba termoplastických vložiek na mieru/ 30 min.                                                 55 €

Po absolvovaní diagnostiky chodidla a zhodnotenia výsledkov vám vyrobíme termoplastické vložky na mieru.


Odborná konzultácia s rehabilitačným lekárom/ 30 min.                                          35 €


Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min./ 30 min.                                               40 €/ 20 €

Aktívne rehabilitačné metodiky: Dynamicko Neuromusculárna Stabilizácia (A,B,C), Dornova metóda plus a Breussova masáž, 

Kraniosakrálna terapia, Diagnostika a terapia funkčných porúch a manuálne terapie podľa Janíkovej, McKenzie (A,B,C,D), 

Metóda MFK, Diagnostika a dysfunkcia HSSP (I.-IV.), Neuro- muskulo- skeletálny koncept diagnostiky pohybového aparátu od 

Mgr. Mariana Jendrichovského (A,B), Využitie kineziotapingu, SM Systém, PPA koncept Špringrová


Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min. - 6 vstupov                                               180 €

Zvýhodnená cena pri šiestich vstupoch


Pulzná magnetoterapia/ 20 min. - 12 vstupov/ 6 vstupov                                                               30 €/ 20 €


CENNÍK *platný od 1.6.2019, VITALCLINIC nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, klienti si výkony hradia v plnej výške.