Bolesť chrbta - skolióza vs. skoliotické držanie

Mám skoliózu alebo skoliotické držanie? V čom je hlavný rozdiel a ako sa odlišuje terapia pri liečbe skoliózy.


Čo je skolióza?
Skolióza je deformita chrbtice, potvrdená RTG vyšetrením, kedy normálna vertikálna krivka chrbtice a jednotlivé stavce vybočujú a rotujú vo frontálnej (prednej) rovine a dochádza k ich deformácii. Skolióza sa často vyskytuje v pred-pubertálnom veku, kedy dochádza k prudkému vývojovému rastu. Skoliózu môžu spôsopbiť vážne neurologické ochorenia ako DMO a svalová dystrofia. Vrodené vývojové ochorenia, deformácie kostí počas vývinu, zranenia kostí, infekčné ochorenia kostí ako aj iné degeneratívne ochorenia môžu taktiež spôsobiť vznik skolióz.

vitalclinic skoliozapng
Najčastejšie príznaky skoliózy
 • asymetria výšky ramien
 • asymetria lopatiek (väčšinou jedna lopatka viac vytŕča ako druhá)
 • viditeľný hrb na jednej strane (viac typický vpravo), ktorý sa zvýrazňuje v predklone (Adamsov test predklonu) a je spôsobený deformáciou rebier na vypuklej strane hrudníka
 • oploštenie chrbtice z bočnej strany najmä v hrudnej oblasti (strata prirodzeného pružného esovitého zakrivenia ako aj rotačno-torzného potenciálu chrbtice, ktoré má aj tlmiacu funkciu pri záťaži na chrbticu)
 • asymetria výšky bedier
 • asymteria dĺžky končatín
 • posun trupu voči panve
Komplikácie pri skoliózach
Pri vážnejších skoliózach môže dôjsť k zníženiu priestoru v hrudníku a tým k zhoršeniu až k poškodeniu funkcii pľúc a dýchaniu, ako aj k poškodeniu srdca. Častým chronickým javom sú problémy a bolesti chrbtice, ktoré sa vyskytujú častejšie u ľudí, ktorým bola diagnostikovaná skolióza v detstve oproti bežnej populácii. Prítomné môžu byť aj problémy v tráviacom trakte ako zápcha, stiahnutie žalúdka, čriev ai. ako následok skoliotického zakrivenia. Následne môže dochádzať k zhoršeniu celkovej pohyblivosti a u žien aj k bolestivejšej menštruácii.

Typy skolióz
 • Kongenitálna
 • Idiopatická
 • Infantilná
 • Juvenilná
 • Adolescentná
 • Neuromuskulárna
 • Skolióza pri neurofibromatóze
 • Sekundárne skoliózy
 • Posturálne
 • Skoliózy pri iných ochoreniach
 • Hysterická
Terapia
Pri tzv. pravej skolióze je nutné sa zamerať (podľa typu a závažnosti skoliózy) najmä na rotačné, korekčné cviky ako aj naťahovacie, posilňujúce a uvoľňujúce. Niektorým závažnejším skoliózam sa indikuje korzetoterapia, v najhoršch prípadoch aj operácia.

U skolióz je rehabilitácia zameraná komplexne a zároveň individuálne podľa stavu každého jedinca. Na začiatku sa zameriavame najmä na respiračnú terapiu, kedy sa snažíme naučiť správnu techniku prehĺbeného - bránicového dýchania. Využívame rôzne dýchacie techniky a polohovanie zamerané na ovplyvnenie mobility hrudníka, rebier, svalov v hrudnej časti chrbtice, zlepšenie vitálnej kapacity pľúc ako aj iných dýchácích parametrov ako aj samotného držania tela. Využívame mäkké a mobilizačné techniky na ovplyvnenie napätých mäkkých štruktúr (fascií), svalov, kĺbov. Posilňujeme vnútroný hlboký stabilizačný svalový systém, so zameraním na posilnenie hlbokých šijových krčných svalovy, medzilopatkových svalov, stablizátorov ramien a lopatiek, posilnenie stabilizátorov bedrových kĺbov a panvy a nastavenie správnej opornej funkcie chodidiel. Pri rehabilitácii využívame aj stabilizačno-balančné cvičenia s využitím fitball, overball, bosu, TRX, therabandy, rôzne polohové valce, SM laná a iné.

Čo je skoliotické držanie tela
Skoliotické držanie tela v dnešnej počítačovej a sedavej dobe má do istej miery takmer každý z nás, čo často môže súvisieť s našou dominantnou stranou (pravou alebo ľavou) a asymetrickým zaťažením chrbtice už od ranného školského veku a neskôr aj v dospelom živote. Od diagnózy skolióza sa skoliotické držanie tela odlišuje tým, že vo vertikálnej ose je krivka chrbtice len vybočená, nedochádza k rotačno-torznej deformácii stavcov na RTG snímkoch. Častokrát si spôsobujeme skoliotické držnie sami, zlými pohybovými návykmi a stereotypmi:
 • prekrížené nohy v sede
 • dlhodobé vytočenie chrbtice k jednej strane pri práci za počítačom, pri práci kde dominuje viac jedna polovica tela
 • celkové zlé držanie tela (väčšinou zhrbené s predsunutím hlavy) a oslabený hlboký svalový systém 
 • jednostranné preťažovanie chrbtice, typické pre jednostranné športy, kde dominuje viac jedna strana tela - tenis, golf, hokej, floorball ai., ako aj zlé technické prevedenie v športe
U nás, vo Vitalclinic, máme komplexné vstupné funkčné vyšetrenie fyzioterapeutom, kde po dôkladnej diagnostike určíme cieľ terapie podľa závažnosti skoliotického držania a najmä jeho funkčného ovplyvnenia v každodennom živote daného klienta. Zameriavame sa na domáce, pracovné podmienky, voľnočasové a športové aktivity a snažíme sa maximálne prispôsobiť klientovmu prostrediu, tak aby si vedel odcvičiť najmä sám a pravidelne. V terapii skoliotického držania využívame podobné metódy ako u terapii skolióz so zameraním na:
 • Zlepšenie držania tela
 • Aktiváciu hlbokého stabilizačného systému chrbtice, brucha, ústneho a panvového dna s nácvikom bránicového dýchania
 • Úpravu pohybových návykov – pokiaľ podporujú nevhodné držanie tela
 • Aktivaciu diagonálných (šikmých) svalových reťazcov
 • Dostatočnú kompenzáciu v rámci športových aktivít
 • Aktiváciu nožnej klenby
 • Zlepšenie rovnovážnych stabilizačných koordinačných schopností s využitím nestabilných plošín

Vo Vitalclinic veríme, že každá efektívna terapia sa začína správnou diagnostikou. Skolióza je len jednou z mnohých možných diagnóz.

Pre termín na vstupnú diagnostiku a začiatok rehabilitácie nás, prosím, kontaktujte na:

Tel.: +421 903 421 525
E-mail: info@vitalclinic.sk


Odkaz na štúdie nájdete tu