Bolesť kostrče - Kostrčový syndróm

Kostrčový syndróm, známy tiež pod názvom coccydynia alebo coccygodynia, je charakterizovaný ako bolesť v oblasti kostrče. Najčastejšie sa bolesti objavujú pri dlhom sedení, záklone v sede, dlhom státí, vstávaní zo sedu, ale i pri pohlavnom styku alebo defekácii. U žien sa bolesti kostrče vyskytujú 5 krát častejšie ako u mužov.

Kostrč je posledným segmentom/poslednou časťou chrbtice. Je trojuholníkového tvaru a pozostáva z 3 až 5 zlúčených častí, pričom svojou hornou časťou sa skĺbením spája s krížovou kosťou. Kostrč je ohraničená svalmi panvového dna, väzmi a svalovými vláknami veľkého sedacieho svalu - všetky tieto časti spolu s kostrčou majú opornú funkciu pre panvové dno a prispievajú k vôľou ovládanej funkcii čriev.

Faktory ovplyvňujúce riziko vzniku kostrčového syndrómu:
- obezita,
- úrazy kostrče (priamy pád na chrbát alebo na kostrč, zlomeniny alebo dislokácie kostrče),
- dlhé opakované sedenie na tvrdých povrchoch,
- degeneratívne zmeny,
- infekcie,
- hypermobilita , či hypomobilita skĺbenia kostrče s krížovou kosťou,
- dlhý a komplikovaný pôrod,
- somatizácia psychologických ochorení.

Prídavné vyšetrenia:
Rádiologické snímky oblasti panvy z bočného pohľadu, prípadne dynamické rádiologické snímky v stoji a v sede.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
Pri diferenciálnej diagnostike sa rozlišujú 3 typy:
- nociceptívna - malo by sa zvážiť, či príčina pramení z Levator ani syndrómu, kedy mobilizácia kostrče nie je bolestivá ako to je v prípade úrazov kostrče.
- neuropatická - v tomto prípade sa zvažuje, či príčina je v hernii disku driekovej chrbtice, pri tomto type zvyčajne nie je bolesť provokovaná sedením alebo manipuláciou kostrče.
- visceralny typ - zvažuje sa, či bolesť kostrče je výsledkom porúch v rámci viscerálnych štruktúr, napr. ochorenie konečníka, hrubého čreva alebo urogenitálneho systému. V tomto prípade môže byt primárnou príčinou infekcia, tumor alebo metastázy.
vitalclinic kostrcpng

TERAPIA
Terapiu rozlišujeme na konzervatívnu a chirurgickú. Chirurgický prístup terapie sa využíva až v prípade keď konzervatívna terapia nepomáha. Ide o operačné odstránenie kostrče - coccygeotomiu. Avšak ani tá nezaručuje 100%nú úspešnosť odstránenia bolestí.
Do konzervatívnej terapie sa radí injekčná terapia nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo lokálna aplikácia steroidných epidurálnych injekcií, teplé kúpele a fyzioterapia.

Pri konzervatívnej liečbe fyzioterapiou, v terapii ošetrujeme oblasť kostrče prístupom cez konečník, kedy si môžme kostrč vyšetriť, či je skĺbenie s krížovou kosťou pohyblivé. Ak je toto skĺbenie nepohyblivé ihneď prechádzame k ošetreniu, čiže mobilizácii - jemnému rozpohybovaniu sacrococcygeálneho (krížovokostrčového) skĺbenia. Zároveň si kontrolujeme momentálny stav svalov panvového dna z hľadiska spazmov, ktoré sa po páde na kostrč vyskytujú veľmi často. V prípade, že nájdeme v panvovom dne prítomné spazmy alebo trigger pointy, uvoľňujeme ich jemnou cielenou masážou a postizometrickou relaxáciou. Ďalšie techniky, ktoré sa aplikujú sú ľahká trakcia kostrče, jemné ošetrenie kostrče vonkajším prístupom, reedukácia stereotypu sedu, postizometrická relaxácia m.piriformis a m.iliopasoas.

Podľa klinických štúdií sa v chronických štádiách bolestí kostrče odporúča ako prvá voľba pri liečbe kombinácia manuálnej mobilizácie krížovokostrčového skĺbenia a lokálnej aplikácie kortikostreoidov alebo anestetík.

Vo Vitalclinic veríme, že každá efektívna terapia sa začína správnou diagnostikou. Kostrčový syndróm je len jednou z mnohých možných diagnóz.

Pre termín na vstupnú diagnostiku a začiatok rehabilitácie nás, prosím, kontaktujte na:

Tel.: +421 903 421 525
E-mail: info@vitalclinic.sk


Odkaz na štúdie nájdete tu a tu.