Bolesť bedrového kĺbu: Lézia dolného labra


Lézia labra

Tomáš je bývalý plavec. Aktívne sa venuje aj behu, cyklistike a triatlonu. Počas svojho aktívneho života už utrpel viacero športových úrazov (kolená, členky, ramená). Posledný rok sa svedomito pripravoval na maratón, až do momentu, kedy ho v tréningu nezastavila bolesť v pravom triesle.
 
Tomášovi lekár po absolvovaní magnetickej rezonancie diagnostikoval "Léziu dolného labra na pravom bedrovom kĺbe so septovanou paralabrálnou cystou".
 
Lézia labra je poškodenie až odtrhnutie vrchnej časti chrupavky, ktorá prebieha okolo kraja bedrovej kĺbnej jamky. Labrum napomáha kĺbnej jamke, aby bola hlbšia a stabilnejšia. Pokiaľ sa labrum odtrhne od miesta svojho pripojenia na chrupavku, môže spôsobovať bolesť pri prinožení a silovej záťaži, obmedzenie pohybu do vnútornej rotácie a zvukové fenomény (kliknutie/cvaknutie) alebo zápal.
 
Príčin postihnutia labra môže byť viacero:

  • Veľká trauma, ako je dislokácia bedrového kĺbu (vo väčšine prípadov nie je anamnéza takejto veľkej predošlej traumy)
  • Častejšie sa vyskytuje u jedincov, ktorí zažili pády alebo športové úrazy, kde bol bedrový kĺb zaťažený v extrémnych polohách
  • Poškodenie kvôli opakovanej traume pri športoch, pri ktorých sa vyskytuje opakujúca sa rotácia bedrového kĺbu - napríklad hokej, futbal, golf, balet
 
Štúdie ukazujú, že viac ako 22% športovcov, ktorí sa sťažujú na bolesť v oblasti triesla, majú poškodené labrum bedrového kĺbu. 75% prípadov s poškodením acetabulárneho labra nevie o jeho priamej príčine. (zdroj)

Paralabrálna cysta

Väčšinou sú to malé, niekedy septické, dobre definovateľné mnohotvarové lézie obsahujúce tekutinu, vyskytujúce sa často práve pri poškodení acetabulárneho labra bedrového kĺbu. Až 90% cystických lézií, ktoré sa vyskytujú laterálne (smerom von) od svalu m. iliopsoas, je paralabrálnych, ktoré priamo komunikujú so synoviálnou tekutinou bedrového kĺbu. Zbytok je tzv. nepravých perilabrálnych.
 
Paralabrálne cysty sa vyskytujú u 50-70% prípadov, najmä mužov, ktorí trpia léziou labra.
Klinicky sa prejavujú podobne - bolesťou najmä v prednej oblasti bedrového kĺbu, obmedzením rotácii, bolestivého prinoženia a pocitu praskania.

Terapia

Popri artroskopických zákrokoch prišitia odtrhnutého labra sa odstraňujú aj paralabrálne cysty. V Tomášovom prípade mu bola doktormi doporučená liečba injekciami proti bolesti ako aj na výživu kĺbu a najmä rehabilitácia.
 
V rehabilitácii sme sa zamerali na daný problém komplexne: 
Tomášovi sme spravili podrobnú kinezilogickú diagnostiku a diagnostiku chodidiel, na základe ktorej sme mu navrhli a vyrobili individuálne korekčné vložky Formthotics. Rehabilitáciu sme zamerali na odstránenie možnej blokády pravého bedrového kĺbu - vychádzajúc z McKenzie diagnostiky a terapie, ako aj na odstránenie nesprávnych pohybových stereotypov a na posilnenie hlbokého stabilizačného systému cez aktiváciu bránice a svalových reťazcov pomocou konceptu DNS (viď obrázok hore).


Vo Vitalclinic veríme, že každá efektívna terapia sa začína správnou diagnostikou. Lézia dolného labra je len jednou z mnohých možných diagnóz.
Pre termín na vstupnú diagnostiku a začiatok rehabilitácie nás, prosím, kontaktujte na:

Tel.: +421 903 421 525
E-mail: info@vitalclinic.sk