Bolesť hlavy, uší, sánky: Costenov syndróm


Symptómy

Bolesť či zaľahnuté uši si pravdepodobne hneď nespojíte s návštevou ortopéda či fyzioterapeuta. A už vôbec nie chronický zápal dutín či bolesť zubov. Aj toto sú však symptómy Costenovho syndrómu, ktorý postihuje čelustno - sánkový, odborne temporomandibulárny kĺb.

Temporomandibulárny kĺb sa skadá z kĺbneho obalu, kĺbneho disku a z dvoch oddelených kĺbnych dutín. Zabezpečuje viaceré pohyby: otváranie a zatváranie úst, posun sánky do strán, predsun sánky dopredu a čiastočne aj malý pohyb dozadu.

Odhaduje sa, že dnes približne 14-20% populácie trpí nejakou formou poruchy temporomandibulárneho kĺbu, pričom u žien sa ochorenie objavuje 3-5 krát častejšie ako u mužov.

Príznaky ochorenia kĺbu

  • Bolesť v oblasti ucha, zvukovodu a okolitých svalov
  • Neschopnosť otvoriť ústa, či zvukové fenomény pri otváraní a zatváraní úst
  • Bolesť či strnulosť sánky
  • Závrat
  • Bolesť vystrelujúca do temena a oblasti krku
  • Neurčitá bolesť zubov
  • Pukanie a praskanie kĺbu
  • Obmedzený rozsah pri otváraní úst alebo pri žuvaní
  • Opakované chronické zápaly dutín
  • Ranná stuhnutosť žuvacích svalov

Príčiny vzniku

Bolestivý Costenov syndróm vás môže potrápiť ak váš čelustno - sánkový kĺb nedostatočne spolupracuje so žuvacími svalmi, ale prispievajú k nemu aj iné individuálne faktory. Napríklad poranenie a neprospieva mu ani škrípanie (bruxizmus) či zatínanie zubov (clenching). Pozor aj na stres, ten zvyšuje vážnosť a trvanie bruxizmu.

Diagnostika

Včasná diagnostika a správna liečba však dokážu pomôcť– takže ak máte subjektívne príznaky ochorenia, nezatínajte zuby, ale absolvujte vyšetrenie! Objektívne funkčné vyšetrenie zahŕňa: palpačnú citlivosť svalov, kĺbu a zubov, zlý zhryz, zmenenú pohyblivosť sánky pri otváraní úst, vyšetrenie stupňa otvárania úst, merateľné pohyby sánky oproti čelusti.
K pomocným vyšetreniam patrí stereostetoskopické vyšetrenie, RTG snímky zuboradia a temporomandibulárneho kĺbu, dynamické snímky otvárania a zatvárania úst, sonografické vyšetrenie, CT alebo MRI vyšetrenie. Ak tieto už máte za sebou a výsledky niektorého z nich máte k dispozícii, prosím, prineste si ich na prvé vyšetrenie k nám.

Terapia

Ako sa problému zbaviť? Odporúčaná terapia Costenovho syndrómu spočíva v pravidelnej fyzioterapii, pri ktorej sa zlepšuje kĺbna vôľa, uvoľňuje čeľustný kĺb a krčná chrbtica, naťahujú svaly. Cvičiť neskôr môžete aj sami doma. „Domáca starostlivosť spočíva v masírovaní žuvacích svalov, lícového svalu z vonka, ale taktiež zvnútra úst. Často nachádzame stuhnutia, svalové hrčky, v oblasti žuvacích svalov, ktoré treba uvolniť."

Liečba nepríjemného syndrómu má miesto aj u zubného lekára, konkrétne ortodentistu. Ten sa zaoberá nesprávnym zhryzom, ktorý ovplyvňuje žuvanie jedla a môže vyvolávať bolesť kĺbu. „Protetická terapia je zameraná na nosenie nočnej dlahy hlavne pri škrípaní zubov, pružné náhryzové dlahy, relaxačné dlahy, protézy a mostíky,“ vymenúva fyzioterapeutka.

Ak predošlé postupy nepomáhajú a stav je už pokročilý, môže dôjsť k chirurgickej liečbe, ktorou je náhrada disku kĺbu alebo totálna rekonštrukcia kĺbu.

Nezabúdajte, že naše zvyky ovplyvňuje aj stav psychiky. Aj preto sa pri riešení bolestí a nesprávnych návykov odporúča psychologická terapia. „Pri veľkom psychickom napätí dochádza preťaženiu svalov kĺbu a zatínaniu zubov, a to má vplyv na stresové stiahnutie žuvacích svalov.“ Naučte sa preto zmierniť stres relaxáciou, oddychom pri knihe, počúvaním hudby, cvičením či prechádzkami v prírode.
Vo Vitalclinic veríme, že každá efektívna terapia sa začína správnou diagnostikou. Costenov syndróm je len jedna z mnohých možných diagnóz.
Pre termín na vstupnú diagnostiku a začiatok rehabilitácie nás, prosím, kontaktujte na:

Tel.: +421 903 421 525
E-mail: info@vitalclinic.sk