DIAGNOSTIKA PRE DETI

Ide o vstupné odborné vyšetrenie fyzioterapeutom a zhodnotenie psychomotorického vývoja dieťaťa z hľadiska vývojovej kineziológie do 1 roka. U starších detí ide o zhodnotenie celkového držania tela a pohybových stereotypov - sed, stoj, chôdza s následným návrhom terapie a ďalšieho postupu.

Kedy je vhodné absolvovať funkčnú diagnostiku?

Kedykoľvek v zmysle prevencie - pre podporu správneho pohybového vývoja dieťaťa a podporu správneho držania tela.
V prípade oneskoreného motorického vývoja – ak dieťa na svoj vek nedokáže vykonať požadované pohybové úkony, neotáča sa, neštvorožkuje alebo má viditeľné asymetrické držanie hlavičky spôsobené či už nesprávnym polohovaním alebo problémami a poruchami vzniknutými pred, počas alebo po pôrode.
V prípade neurologického ochorenia, ortopedickej alebo traumatologickej poruchy – detská mozgová obrna, paréza plexus brachialis, skolióza, torticollis, pes equinovarus a ďalšie.

Diagnostika pre deti
Veríme, že čím skôr odhalíme pohybový problém, tým efektívnejšie ho vyriešime. Aj preto pracujeme s detičkami už vo veľmi mladom veku. Vlastne úplne od mala malička.

Ako vyšetrujeme na funkčnej diagnostike?

Anamnéza – vo forme rozhovoru pre odobratie údajov a informácií potrebných pre správne určenie diagnostického záveru – počet tehotenstiev a pôrodov mamičky, priebeh tehotenstva, pôrod – spôsob, komplikácie pred počas a po pôrode, ochorenia dieťaťa prípadne iné problémy.
Kineziologická analýza – ide o vyšetrenie pohľadom, kedy zisťujeme pohybové schopnosti a schopnosti držania polohy dieťaťa, posudzujeme spontánnu hybnosť dieťaťa v polohe na chrbte a na bruchu, pričom si všímame kvalitu prevedenia pohybu. 
Vyšetrenie reflexov – ide o novordenecké (tzv. primitívne) reflexy. Na základe ich využitia možno sledovať reakciu dieťaťa a tým posúdiť vývinové štádium nervovej sústavy dieťaťa. Je častokrát súčasťou neurologického vyšetrenia.
Vyšetrenie polohových reakcií – sú to provokované reflexné držania a polohy tela dieťaťa súvisiace s následnou reakciou na zmenu polohy tela. Určujú vývojový motorický stupeň dieťaťa.

Aký je postup po funkčnej diagnostike?

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia Vám navrhneme individuálny terapeutický plán, ktorý pod našim vedením krok po kroku absolvujete. Cviky vás postupne naučíme, aby ste vedeli ako s dieťatkom cvičiť doma.