DIAGNOSTIKA PRE MAMIČKY


Pre mamičky a budúce mamičky, ktoré majú záujem o predpôrodnú fyzioprípravu alebo fyziostarostlivosť po pôrode, sme vytvorili program komplexnej starostlivosti. Zameriavame sa na aktuálne ťažkosti mamičky, oslabené svaly panvového dna, inkontinenciu, diastázu. Program je potrebné zahájiť vstupným vyšetrením - diagnostikou.

Kedy je vhodné absolvovať diagnostiku pre mamičky?

  • V zmysle prevencie pred tehotenstvom - zisťujeme aktuálnu fyzickú kondíciu a prípadné nedostatky v rámci svalovej dysbalancie, ktoré chceme ovplyvniť, aby tehotenstvo prebehlo bez komplikácií.
  • V zmysle prevencie v tehotenstve (od 13. týždňa) - predchádzame nesprávnemu držaniu tela, ktoré sa môže postupne zhoršovať; predchádzame jednostrannému preťažovaniu svalových skupín a korigujeme chybné pohybové návyky; predchádzame bolesti, ktorá vyplýva z postupného zvyšovania štádia tehotenstva. 
  • V zmysle terapie v tehotenstve (od 13. týždňa) - ak sa u vás objavia konkrétne bolesti v oblasti panvy, bedrových kĺbov, symfýzy, kostrče, driekovej a hrudnej chrbtice, dolných rebrových oblúkov (bránice) alebo ďalšie problémy vznikajúce postupným zvyšovaním hmotnosti a hladiny hormónu relaxínu.
  • V zmysle prevencie po pôrode - ak máte podozrenie na popôrodnú diastázu, pocit diskomfortu súvisiaci so svalmi panvového dna (inkontinencia).


Diagnostika pre mamičky
Obdobie tehotenstva je pre ženy výnimočným obdobím. Každá žena vstupuje do tehotenstva v inej úrovni fyzickej kondície, preto zmeny, ktoré v tomto období prebiehajú, pôsobia na ženu rozdielne. Hormonálne zmeny značne ovplyvňujú držanie tela ako napríklad - posun ťažiska vpred, oslabenie priečnej a pozdĺžnej klenby, prehĺbenie driekovej lordózy, oslabenie brušných svalov, zväčšenie hrudnej kyfózy, predsun ramien a hlavy. Budúcim mamičkám preto odporúčame nezanedbávať hlboký stabilizačný systém a svaly panvového dna, nielen z hľadiska terapie, ale aj prevencie. Mnohé zrejme netušia, že problémy s únikom moču, bolesti krížov a oslabenie svalov panvového dna spolu úzko súvisia.


Ako prebieha diagnostika pre mamičky?

Anamnéza - odobratie údajov a informácií potrebných k správnemu určeniu diagnostického záveru - počet tehotenstiev, počet pôrodov a potratov, spôsob pôrodu (prirodzenou cestou, sekcia), gynekologická anamnéza, komplikácie pred, počas a po pôrode.

Diagnostika dvoma váhami – zisťujeme rovnomerné či naopak nevyvážené zaťaženie tela na dolných končatinách.
Diagnostika podoskopom – ide o moderný diagnostický prístroj na vyšetrenie chodidiel polarizovaným svetlom. Pomocou podoskopu možno zistiť chyby drobných kĺbov nohy, postavenie, tlak či rotáciu päty. Taktiež vyšetrujeme klenby nohy, ich funkčnosť / dysfunkčnosť (napr. plochonožie).
Inšpekcia – vyšetrenie pohľadom, ktoré sa robí hlavne v stoji, ale aj ľahu a v sede. Pomocou inšpekcie vyšetrujeme hlavne symetriu / asymetriu postavenia jednotlivých segmentov a štruktúr tela.
Palpácia – vyšetrenie pohmatom, ktoré udáva pohyblivosť a posunlivosť kože, podkožia, fascií, svalových štruktúr či jaziev, pružnosť a elasticitu tkanív.
Špeciálne diagnostické testy - testovanie stability panvy, skĺbenia panvy a kostrče (tzv. SI skĺbenie), testy na mobilitu chrbtice, iritačné testy, bráničný test, postavenie panvy (napríklad zošikmená panva, rotácia panvy).


Po období šestonedelia - vyšetrenie rozsahu diastázy, vyšetrenie svalov panvového dna. V rámci tohto vyšetrenia vám vykonáme testy na hlboký stabilizačný systém, ukážeme a vysvetlíme funkciu a dôležitosť bráničného dýchania a správneho zapojenia brušného svalstva, vysvetlíme mechanizmus vzniku diastázy a jej vplyv na pohybový systém, vysvetlíme kontraindikácie niektorých cvikov a ukážeme dôležitosť práce s vnútrobrušným tlakom.


Cvičenie po tehotenstve Vieme, že mamičky nemajú času na zvyš, preto sú na našich hodinách často prítomné aj detičky.
Diastáza Veľmi často sa stretávame s diastázou po pôrode. Máme skúsenosti, ako s diastázou efektívne bojovať.

Aký je postup po funkčnej diagnostike?

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia získate zdravotný záznam, ktorý bude obsahovať výstup z vyšetrenia, to znamená záverečné zhodnotenie zdravotného stavu a navrhovanú terapiu. Vytvoríme vám individuálny terapeutický plán, ktorý pod našim vedením krok po kroku absolvujete. Cviky vás postupne naučíme, aby ste si ich vedeli správne zacvičiť aj doma.