Vyšetrenie fyzioterapeutom


Vyšetrenie fyzioterapeutom je odborné vyšetrenie a zhodnotenie funkčného stavu kostro-svalového systému s návrhom ďalšieho postupu či terapie. Týmto vyšetrením odporúčame u nás začať.


Kedy je vhodné absolvovať vyšetrenie fyzioterapeutom?

Kedykoľvek v zmysle prevencie

Ak máte pocit preťaženia, opakujúcich sa bolestí a ťažkostí, napríklad bolesť v krížoch či krčnej chrbtici, tieto problémy pravdepodobne vyplývajú zo svalovej nerovnováhy alebo jednostranného preťaženia pohybového aparátu, či už športom, pracovným zaťažením alebo nesprávnym držaním tela.

Po úraze či operácii

Umožní nastaviť správnu liečbu a rehabilitáciu pre zlepšenie rozsahu pohybu či znovunadobudnutie svalovej sily a stratenej kondície. Na toto vyšetrenie je vhodné doniesť si vaše doterajšie zdravotné záznamy, týkajúce sa vášho súčasného problému, ak tieto máte k dispozícii.


Funkčná diagnostika


Cesta k vyriešeniu vášho zdravotného problému vedie cez správnu diagnostiku a nájdenie príčiny jeho vzniku fyzioterapeutom. Preto je funkčná diagnostika najdôležitejší termín, ktorý u nás absolvujete a venujeme mu veľké množstvo času. Po zistení príčiny, navrhneme riešenie, aplikujeme najvhodnejšie metodiky, kontrolujeme a upravujeme proces rehabilitácie.


Ako vyšetruje fyzioterapeut?

Diagnostika dvoma váhami

Fyzioterapeut zisťuje rovnomerné či naopak nevyvážené zaťaženie tela na dolných končatinách.


Diagnostika podoskopom

Podoskop je moderný diagnostický prístroj na vyšetrenie chodidiel polarizovaným svetlom. Vďaka vysokej svietivosti umožňuje pozorovať a hodnotiť miesta s najviac a najmenej zaťažovanou časťou chodidla. Pomocou podoskopu možno zistiť chyby drobných kĺbov nohy, postavenie, tlak či rotáciu päty. Taktiež vyšetrujeme klenby nohy, ich funkčnosť / dysfunkčnosť (napr. plochonožie).


Palpácia

Vyšetrenie pohmatom udáva pohyblivosť a posunlivosť kože, podkožia, fascií, svalových štruktúr či jaziev, pružnosť a elasticitu tkanív.


Inšpekcia

Vyšetrenie pohľadom, ktoré sa robí hlavne v stoji, ale aj ľahu a v sede. Pomocou inšpekcie vyšetrujeme hlavne symetriu / asymetriu postavenia jednotlivých segmentov a štruktúr tela. Pozorujeme farbu a lesklosť kože, prípadne opuchy. Dopĺňa sa o funkčné vyšetrenie – DNS diagnostiku, Mckenzie diagnostiku, svalové testy, vyšetrenie rozsahu pohybu, špeciálne testy k zhodnoteniu aktuálneho stavu pohybového aparátu.


Vyšetrenie posluchom - auskultácia

Fyzioterapeut vyšetruje pukanie, vŕzganie či škripot kĺbnych štruktúr, nakoľko môžu predstavovať sprievodný jav niektorých ochorení.Vyšetrenie ramena Rameno je naša srdcová záležitosť a na správnu diagnostiku tohto kĺbu kladieme veľký dôraz.
Diagnostika SONOm Q3 Pri diagnostike radi využívame moderné technológie. Našou obľúbenou pomôckou je diagnostické SONO Q3

Aký je postup po vyšetrení fyzioterapeutom?

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia fyzioterapeutom vám vytvoríme individuálny terapeutický plán, ktorý pod našim vedením krok po kroku absolvujete. Cviky vás postupne naučíme, aby ste si ich vedeli správne zacvičiť aj doma.