Tím Vitalclinic Bratislava - naši fyzioterapeuti


Veríme, že špičkoví fyzioterapeuti majú viaceré spoločné črty. Predovšetkým ide o pohľad na človeka ako na celok, pretože pohyb je riadený z centrálnej nervovej sústavy a nie jednotlivými svalmi. Na to je nevyhnutné myslieť nielen počas diagnostiky ale aj počas následnej terapie. Ďalej, v záujme profesionálneho a odborného rastu, sa tí najlepší fyzioterapeuti neustále vzdelávajú, nakoľko fyzioterapia je odbor dynamický, ktorý sa neustále vyvíja rovnako ako medicína. Majú v sebe dávku pokory a sebakritiky - schopnosti odhadnúť vlastné sily a v prípade potreby sa poradiť s ďalšími odborníkmi. Plus, samozrejme, určité osobnostné a povahové črty potrebné na výkon zdravotníckeho povolania, nakoľko práca fyzioterapeuta je predovšetkým poslaním. Aj preto vzdelanie nevyhnutne podopierajú o pozitívny a empatický prístup ku klientovi. Nám sa podarilo obklopiť sa takýmito odborníkmi. Dovoľte nám predstaviť vám náš tím:

Mgr. Jakub Chalabala
Mgr. Ľudmila Rypáková
Mgr. Zuzana Pavlechová
Mgr. Natália Vavrinská
Mgr. Magdaléna Varcholová
Vierka Ťavodová, Dipl. f.
Mgr. Magdaléna Šály
Mgr. Danica Pišková
Mgr. Kristína Klimová
Monika Fehérová, Dipl. f.
Bc. Andrea Čepcová

Tím Vitalclinic Nitra - naši fyzioterapeuti

Mgr. Nina Sládeková
Bc. Elena Šafárová

Prístrojové vybavenie

Uvedomujeme si, že 500tisíc dotykových receptorov v rukách šikovného fyzioterapeuta je silnou konkurenciou pre akýkoľvek prístroj. Navyše každý človek je jedinečný a prístroj nie je schopný citlivo reagovať na jemné nuansy aktuálneho stavu tela klienta. Práve rozmanitosť a individualita človeka bráni jednoduchému zaškatuľkovaniu ľudí a diagnóz. Fyzioterapeut nepracuje len s telesnou schránkou klienta, ale vníma aj psychickú zložku ako dve spojené nádoby a behom terapie pôsobí na klienta všetkými zmyslami. Využíva upokojujúci tón hlasu, prispôsobuje tlak, silu, teplotu dotyku... Napriek tomu má fyzikálna terapia (využitie prístrojov v rehabilitácii) ako liečebná metóda vo fyzioterapii svoje právoplatné miesto. Samozrejme nikdy plne nenahradí ruky fyzioterapeuta, ale v správnej kombinácii je nenahraditeľným pomocníkom.


Ako prvú nám dovoľte predstaviť vám našu Diathermiu. Už veľmi dávno sa potvrdili pozitívne účinky elektrického prúdu na ľudské telo. V dnešnej dobe je táto metóda natoľko diferencovaná, že dokáže ovplyvniť tkanivá na rôznych úrovniach pomocou viacerých typov prúdov a frekvencií. K týmto prúdom sa radí aj diathermia, ktorá je založená na princípe vysokofrekvenčného prúdu s nízkym napätím. Už z názvu je zjavné, že diathermia využíva hlavne tepelné účinky, ktoré majú za následok vyhrievanie kože a podkožných tkanív. Práve toto pôsobenie tepla zapríčiňuje rozširovanie ciev, zlepšenie prekrvenia, lepšie zásobenie tkanív výživou a odvádzanie odpadových látok z tkanív. Celkovo zrýchľuje metabolizmus a znižuje svalový tonus, čím aj znižuje bolesť a pôsobí analgeticky. Z veľkého množstva prístrojov poskytujúcich diatermické prúdy sme sa rozhodli pre využitie prístroja TECno Six Red Coral.

Ďalším našim pomocníkom sa stal diagnostický ultrazvuk SONO Q3. Využívame ho pri diagnostike a terapii dysfunkcie svalov panvového dna. Je nenahraditeľný nielen pri diagnostike, ale aj pri následnej terapii, kedy poskytuje našim klientom okamžitú spätnú väzbu, či zapájajú správne svaly.


V neposlednom rade nám dovoľte pozvať vás na jedinečnú diagnostiku chodidla, pri ktorej využívame podoskop s kamerovým systémom. Na základe tohto špeciálneho podiatrického vyšetrenia vám na mieste vyrobíme termoplastické vložky do topánok na mieru.

Diathermia
Podoskop s kamerou
Sono Q3

Rehabilitácia & fyzioterapia v praxi