Tím Vitalclinic Bratislava - naši fyzioterapeuti


Veríme, že špičkoví fyzioterapeuti majú viaceré spoločné črty. Predovšetkým ide o pohľad na človeka ako na celok, pretože pohyb je riadený z centrálnej nervovej sústavy a nie jednotlivými svalmi. Na to je nevyhnutné myslieť nielen počas diagnostiky ale aj počas následnej terapie. Ďalej, v záujme profesionálneho a odborného rastu, sa tí najlepší fyzioterapeuti neustále vzdelávajú, nakoľko fyzioterapia je odbor dynamický, ktorý sa neustále vyvíja rovnako ako medicína. Majú v sebe dávku pokory a sebakritiky - schopnosti odhadnúť vlastné sily a v prípade potreby sa poradiť s ďalšími odborníkmi. Plus, samozrejme, určité osobnostné a povahové črty potrebné na výkon zdravotníckeho povolania, nakoľko práca fyzioterapeuta je predovšetkým poslaním. Aj preto vzdelanie nevyhnutne podopierajú o pozitívny a empatický prístup ku klientovi. Nám sa podarilo obklopiť sa takýmito odborníkmi. Dovoľte nám predstaviť vám náš tím:

Mgr. Jakub Chalabala
Mgr. Ľumila Rypáková
Mgr. Natália Vavrinská
Mgr. Magdaléna Varcholová
Mgr. Magdaléna Šály
Mgr. Danica Pišková
Monika Fehérová, Dipl. f.
Bc. Andrea Čepcová

Tím Vitalclinic Nitra - naši fyzioterapeuti

PhDr. Nina Sládeková, PhD.
Bc. Elena Šafárová

Prístrojové vybavenie

Uvedomujeme si, že 500tisíc dotykových receptorov v rukách šikovného fyzioterapeuta je silnou konkurenciou pre akýkoľvek prístroj. Navyše každý človek je jedinečný a prístroj nie je schopný citlivo reagovať na jemné nuansy aktuálneho stavu tela klienta. Práve rozmanitosť a individualita človeka bráni jednoduchému zaškatuľkovaniu ľudí a diagnóz. Fyzioterapeut nepracuje len s telesnou schránkou klienta, ale vníma aj psychickú zložku ako dve spojené nádoby a behom terapie pôsobí na klienta všetkými zmyslami. Využíva upokojujúci tón hlasu, prispôsobuje tlak, silu, teplotu dotyku... Napriek tomu má fyzikálna terapia (využitie prístrojov v rehabilitácii) ako liečebná metóda vo fyzioterapii svoje právoplatné miesto. Samozrejme nikdy plne nenahradí ruky fyzioterapeuta, ale v správnej kombinácii je nenahraditeľným pomocníkom.


Ako prvú nám dovoľte predstaviť vám našu Diathermiu. Už veľmi dávno sa potvrdili pozitívne účinky elektrického prúdu na ľudské telo. V dnešnej dobe je táto metóda natoľko diferencovaná, že dokáže ovplyvniť tkanivá na rôznych úrovniach pomocou viacerých typov prúdov a frekvencií. K týmto prúdom sa radí aj diathermia, ktorá je založená na princípe vysokofrekvenčného prúdu s nízkym napätím. Už z názvu je zjavné, že diathermia využíva hlavne tepelné účinky, ktoré majú za následok vyhrievanie kože a podkožných tkanív. Práve toto pôsobenie tepla zapríčiňuje rozširovanie ciev, zlepšenie prekrvenia, lepšie zásobenie tkanív výživou a odvádzanie odpadových látok z tkanív. Celkovo zrýchľuje metabolizmus a znižuje svalový tonus, čím aj znižuje bolesť a pôsobí analgeticky. Z veľkého množstva prístrojov poskytujúcich diatermické prúdy sme sa rozhodli pre využitie prístroja TECno Six Red Coral.

Ďalším našim pomocníkom sa stal diagnostický ultrazvuk SONO Q3. Využívame ho pri diagnostike a terapii dysfunkcie svalov panvového dna. Je nenahraditeľný nielen pri diagnostike, ale aj pri následnej terapii, kedy poskytuje našim klientom okamžitú spätnú väzbu, či zapájajú správne svaly.


V neposlednom rade nám dovoľte pozvať vás na jedinečnú diagnostiku chodidla, pri ktorej využívame podoskop s kamerovým systémom. Na základe tohto špeciálneho podiatrického vyšetrenia vám na mieste vyrobíme termoplastické vložky do topánok na mieru.

Diathermia
Podoskop s kamerou
Sono Q3

Rehabilitácia & fyzioterapia v praxi