Bolesť pri pohlavnom styku

S bolesťami pri pohlavnom styku (lekársky termín - dyspareunia) sa stretáva mnoho žien v rôznych etapách svojho života. Dyspareunia je definovaná ako pretrvávajúca alebo opakujúca sa bolesť pred, počas alebo po pohlavnom styku. Tieto bolesti môžu byť prítomné z viacerých dôvodov, od štrukturálnych až po psychologické. Vo fyzioterapii sa venujeme riešeniu dyspareunie v prípade, že je príčina vo svaloch panvového dna, konkrétne ak sú prítomné spazmy alebo hypertonus (celkové zvyšenie svalového napätia). Ďalšími možnými príčinami bolesti v oblasti pošvy je aj nástrih hrádze pri pôrode a zlé zhojenie jazvy.

Bolesti pri pohlavnom styku trápia i mamičky po pôrode. Podľa rozsiahlej štúdii v Austrálii sa preukázalo, že takmer všetky ženy (prvorodičky) zo zúčastnených pociťovali bolesti pri pohlavnom styku. Miera výskytu, v ktorej ženy hlásia dyspareuniu 6 a 18 mesiacov po pôrode, je ovplyvnená udalosťami v rozsahu od začiatku pôrodu až po narodenie. Pravdepodobnosť dyspareunie po 18 mesiacoch bola podstatne vyššia u žien, ktoré rodili pomocou akútneho cisárskeho rezu alebo vákuovej extrakcie, a o niečo vyššia u žien, ktoré mali plánovaný cisársky rez, v porovnaní so ženami, ktoré mali spontánny vaginálny pôrod s neporušeným perineom (hrádzou).

(zdroj: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0528.13263)

Dôležité je najprv gynekologické vyšetrenie, aby sa vylúčili ostatné možné príčiny bolesti. Pokiaľ boli predošlé vyšetrenia negatívne, doporučujeme vyhľadať fyzioterapeuta so špecializáciou v tejto problematike. Vo Vitalclinic máme 3 takýchto špecialistov.