REHABILITÁCIA SVALOV PANVOVÉHO DNA


Rozumieme, že téma panvového dna je intímnou záležitosťou mnohých žien po pôrode. Často sa vyskytuje u žien vo vyššom veku, kedy svaly strácajú svoju elasticitu a pružnosť. Pri oslabení svalov panvového dna nemusí byť príznakom iba inkontinencia. Problémy vychádzajúce zo svalov panvového dna sa môžu odraziť na tele bolesťami v driekovej chrbtici, v oblasti bedrových kĺbov, slabín, či kostrče. Preto prvým krokom k riešeniu konkrétneho problému je diagnostika svalov panvového dna fyzioterapeutom. Toto vyšetrenie pomôže odhaliť príčinu vašich bolestí a potiaží a nastaviť správnu terapiu.


Kedy je vhodné absolvovať vyšetrenie svalov panvového dna?

Vyšetrenie svalov panvového dna odporúčame absolvovať ak vás trápi únik moču, nedarí sa vám otehotnieť alebo ak pociťujete bolesť pri pohlavnom styku. Medzi prejavy dysfunkcie svalov panvového dna sa okrem úniku moču radí aj pokles orgánov do pošvy, únik plynov a stolice, bolesti v oblasti panvy a driekovej chrbtice.


Vyšetrenie svalov panvového dna konceptom PPA

Pri diagnostike a terapii svalov panvového dna sa riadime fyzioterapeutickým prístupom PhDr. Ingrid Palaščákovej Špringrovej, Ph.D.. Palaščák Pelvic Approach (PPA) je komplexným konceptom na riešenie problémov súvisiacich s problematikou dysfunkcie svalov panvového dna. Sme hrdí, že patríme medzi certifikovaných PPA terapeutov v Bratislave.


Ako prebieha vyšetrenie svalov panvového dna?

Diagnostika svalov panvového dna sa začína edukáciou klienta. Nasleduje samotné vyšetrenie, kde rovnako ako pri terapii využívame moderný ultrazvuk SONO Q3. Fyzioterapeutka zisťuje svalovú silu, schopnosť výdrže aktivovaných svalov, schopnosť reakcie, časovú odozvu pri fyziologických reflexoch ako je kašel, kýchanie a prípadnú spoluaktivitu susedných svalov. Súčasťou diagnostiky je vyšetrenie svalov panvového dna per vaginam (per rectum u mužov). Vyšetrenie prebieha v maximálnej diskrétnosti a súkromí, nie je bolestivé a pomôže nám pri ďalšej spolupráci v rámci terapie a pochopenia správneho zapojenia svalov panvového dna. Na záver vyšetrenia fyzioterapeut zhodnotí funkčnosť svalov panvového dna a určí management terapie - výber pomôcky a terapeutického postupu. Vytvorí tak individuálny rehabilitačný plán.


Diagnostika pomocou SONO Q3 Na diagnostiku svalov panvového dna používame aj moderný diagnostický ultrazvuk SONO Q3.
Aj muži majú panvové dno Problémy s oslabeným panvovým dnom neobchádzajú ani mužov.

Aký je postup po vyšetrení svalov panvového dna?

Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia získate vstupný protokol podľa PPA konceptu, ktorý obsahuje vyhodnotenie vyšetreniaNa jeho základe vám

vytvoríme individuálny terapeutický plán, ktorý pod našim vedením krok po kroku absolvujete. V rámci terapie svalov panvového dna opäť využívame ultrazvuk SONO Q3, ktorý je dôležitý pre okamžitú spätnú väzbu klienta. Na cvičenie na doma, ktoré je v procese terapie najdôležitešie, vám odporučíme špeciálne pomôcky, ktoré vám budú pomáhať pri kontrole správnosti prevedenia cvičenia bez prítomnosti terapeuta. Jedným z nich je biofeedbackový prístroj Peritone Plus, ktorý je možné si u nás zapožičať. Za najužitočnejšieho pomocníka považujeme EDUCATOR, ktorý je možné si u nás zakúpiť. Po ukončení terapie nasleduje výstupné vyšetrenie a kontrola výsledkov.


"V prípade potreby terapie, bude práve EDUCATOR vašim nevyhnutným pomocníkom, aby ste vedeli, či doma cvičíte správne. Je to najjednoduchšia a nevyhnutná kontrola." 


MUDr. Emília Luknárová, Vitalclinic