Pooperačná a poúrazová rehabilitácia


Poúrazová a pooperačná rehabilitácia je určená pre zlepšenie rozsahu pohybu, znovuobnovenie svalovej sily a stratenej kondície po úraze či operácii. Na prvotnú konzultáciu je vhodné doniesť si vaše doterajšie zdravotné záznamy, týkajúce sa vášho súčasného problému, ak tieto máte k dispozícii.


Prvé 3 mesiace po operácii sa v rehabilitácii zameriavame na uvoľnenie mäkkých tkanív najmä v okolí jazvy a v súvisiacich segmentoch pohybového aparátu. Dôležité sú izometrické cviky, ktoré bez aktívneho pohybu posilnia hlboké svalstvo, ako aj nácvik správneho stereotypu dýchania, potrebného pre aktiváciu funkcie bránice a posilnenie hlbokého stabilizačného systému.

Akým pooperačným a poúrazovým stavom sa venujeme KONKRÉTNE?
Stavom po operáciach chrbtice (krčnej, hrudnej, driekovej), medzi-stavcových platničiek, po zlomeninách stavcov. Poúrazovým stavom po pádoch a s tým súvisiacimi operáciami chrbtice, kľúčnej kosti, lopatky. Stavom po artroskopii ramenného kĺbu, z dôvodu luxácie  (poškodenie väziva AC kĺbu), artrózy AC kĺbu, Impigement syndrómu, poškodenia rotátorovej manžety. Z dôvodu vrodenej hypermobility a nestability ramenného kĺbu, poúrazovej nestability ramenného kĺbu, mikroinstability ramenného kĺbu pri vrcholových športovcoch. Stavom po zlomeninách horného a dolného konca ramennej kosti. Stavom po výmene kĺbu (CKP - totálna endoprotéza).

Ďalej sa venujeme stavom po operáciach lakťového kĺbu (zlomeniny lakťového výbežku a kostí predlaktia). Stavom po operačných riešeniach tenisového či golfového lakťa, po náhrade kĺbu lakťa umelým.

Rehabilitujeme stavy po operáciách zápästného kĺbu, či už ide o syndróm karpálneho tunela, Dupuytrenovú kontraktúru či Collesovu fraktúru.

Riešime stavy po operáciach panvy ako aj po operáciach bedrového kĺbu, či už po fraktúre alebo po výmene bedrového kĺbu. Našim pacientom sa venujeme po operáciach kolenného kĺbu v súvislosti s poranením meniskov, krížnych väzov, chrupavky, postranných väzov, nestability jabĺčka, vnútrokĺbovými zrastami. Po fraktúrach či výmenách kolenného kĺbu. Rehabilitujeme stavy po operáciach členkového kĺbu (distorzia, šľachy, ligamenty, fraktúra).

S pooperačnou rehabilitáciou odporúčame začať čo možno najskôr po zákroku. Výhodou plánovaných operačných výkonov je však nielen plánovaná pooperačná rehabilitácia, ale predovšetkým možnosť predoperačnej prípravy a to ako psychickej, tak aj fyzickej, kedy sa snažíme pripraviť a posilniť jednotlivé svalové skupiny, aby následne nedošlo k ich atrofovaniu (oslabeniu), pomalej a horšej rekonvalescencii alebo prípadným nežiaducim komplikáciám. Tím Vitalclinic Bratislava