Rehabilitácia pre detičky (0-3 roky)


Maminky, ako je na tom vaše bábätko? Dokáže otočiť hlavičku do oboch strán? Vie sa už pretočiť na brucho? A naspäť? Posadí sa samostatne? Zvláda štvornožkovanie? To je dobre, nakoľko štvornožkovanie je pre správny vývoj vášho dieťatka veľmi dôležité. Podporte u svojich detí túto etapu, nech trvá čo najdlhšie, vždy pomôže správna motivácia. Už robí prvé krôčiky? Gratulujeme! Príďte sa však s nami poradiť, kedy je ktorá vývojová etapa dôležitá a ako správne podporiť psychomotorický vývoj vášho bábätka.


Nepodceňte návštevu fyzioterapeuta špecialistu v prvom roku života vášho dieťatka. Čím skôr sa u nás ukážete, tým jednoduchšie podporíte správny psychomotorický vývoj vášho bábätka.


S vašimi detičkami pracujeme podľa motorickej ontogenézy s využitím reflexnej terapie. Naše detské oddelenie tvoria špecialisti, certifikovaní fyzioterapeuti na Vojtovú metódu.


Prvých 12 mesiacov života dieťatko prechádza zložitými vývojovými obdobiami. Pohoda v podobe strávených 9tich mesiacov u maminky sa končí začiatkom pôrodu. Pôrod je náročný proces nie len pre mamičku,ale aj pre dieťa. Hneď po narodení začína vnímať všetko inak. Pocíti tlak, vôňu, zvuk, svetlo, musí sa prvýkrát nádýchnuť, najesť, no je toho veľa. To, na čo ale my chceme poukázať, sú jednotlivé motorické štádia.

Novorodenec
V tomto období je dieťa v polohe na chrbte veľmi nestabilné, držanie tela je asymetrické. Veľa toho ešte nezvládne,ale čo určite zdravý novorodenec musí zvládnuť, je otočiť plynulo hlavičku, keď má adekvátny podnet a úplne otvoriť ručičky. Čo sa týka nožičiek, je prítomné tzv. primitívne kopanie. Dieťatko striedavo kope nožičkami bez dotyku päty na podložku. Ďalej, môžme sledovať Moorov reflex. Pri vybavení tohoto reflexu vidíme rozhodenie oboch rúk s následným uvoľnením a pokrčením nožičiek.
V polohe na brušku je hlavička voľne uložená, zápästia sú v kontakte s podložkou, lakte sú vysunuté nad podložkou. Aj v tejto polohe má byť dieťatko schopné otočiť hlavičku na druhú stranu. Dolné končatiny sú pokrčené.

4 týždne
Asi polovica detí vo veku štyroch týždňov začína opticky fixovať. Kontakt je síce krátky, ale dieťatko sa už vie usmiať. Pomaly sa znižuje aj svalové napätie končatín, viac vystiera ruky aj nohy. Keď je uložené na chrbátiku a naviaže očný kontakt, môžme vidieť model šermiara. Je to začiatok tvorenia opornej bázy.


6 týždňov
Tu už dieťatko v polohe na chrbte ukazuje model šermiara vždy pri optickej fixácii. Hlava je otočená k bodu záujmu a ruka na strane kam sa dieťa pozerá je natiahnutá, akoby sa chystal uchopiť, noha je tiež vystretá. Druhá ruka, aj noha je pokrčená. Toto postavenie končatín sa zmení, keď dieťatko otočí hlavu na druhú stranu.
V polohe na brušku už na krátku dobu zdvíha hlavičku so súčasnou oporou o obe predlaktia, ale ruky sú zavreté do pästí a stále prevláda asymetria.

8 týždňov
Motorika dieťatka je už variabilnejšia, schopnosť prenosu zaťaženia tela je výraznejšia. V polohe na chrbte sa začína objavovať fyziologická (pozitívna) dystónia. Je to motorický prejav kontaktu, snaha a túžba dieťatka siahnuť po matke končatinami.
V prípade,že je dieťatko spokojné začína objavovať samo seba. Na rukách začína súhra prsty-prsty a nožičky sú antigravitačne držané.

3 mesiace
Vo veku 3 mesiacov nastáva symetria. V polohe na chrbte má dieťatko stabilnú opornú bázu. Nohy dvíha nad podložku a je schopné ich udržať hore. Súčasne spojí obe ruky pred telom a obzerá si ich.
V polohe na brušku zvládne dlhšiu dobu pozorovať očami predmet, drží hlavičku vzpriamene a dokáže ju otáčať na obe strany za súčasnej symetrickej opory o obe predlaktia, ktoré má pred sebou. Nožičky sú voľne položené na podložke s mierne pokrčenými kolienkami.


V II. trimenone vývoja dieťa objavuje vlastné telo, postupne od bruška až k nohám, začína reagovať na hračky a uchopuje ich.
Poďme si rozobrať čo, v ktorom mesiaci by malo dieťatko správne robiť.

Vek 4 a 1/2 mesiaca
V polohe na chrbte už dieťa dokáže siahnuť jednou rukou cez stred tela na druhú stranu. Úchop, vedený cez stred tela je tiež začiatkom otočky na bruško. Dieťatko chytí hračku a vracia sa späť na chrbátik, hrá sa s hračkou pomocou oboch rúk, je teda schopné s hračkou manipulovať. To, že už vie manipulovať s hračkou znamená,že sa naučilo niečo nové a to je supinačný a pronačný pohyb rúk.
V polohe na brušku má už istú polohu a snaží sa uchopiť hračku jednou rukou. Urobí to tak,že sa oprie o jeden lakeť a na strane uchopujúcej ruky si nakročí s nožičkou. Je to prvý prejav skríženého pohybového vzoru.
Objavuje sa aj vzor "plávanie". Dieťatko z opory na rukách klesne na brucho, rozhodí ručičky do strán a vystrie nohy. Toto je prejav emočného preťaženia, alebo neschopnosť dostať sa k hračke.

6 mesiacov
V tomto období sa deti začínajú pretáčať z chrbátika na bruško. Otočku vedie smerom k bodu záujmu (hračke). Prvá je rotácia hlavy tak, aby videlo hračku. Keď sa pretáča smerom doľava, natiahne ľavú ruku za hračkou, pravá noha je pokrčená, ľavá vystretá. Celý proces končí v polohe na bruchu v opore o oba lakte.
V 6. mesiaci sa dieťatko v polohe na bruchu opiera o obe rozvinuté dlane s vystretými lakťami (vysoká opora alebo tiež II. vzpriamenie). Zdvihne bruško od podložky hore a váha tela je rozložená na ruky a hornú časť stehien. V tejto opore má väčší rozhľad a vidí ďalej.

V priebehu vývoja sa u detičiek mení aj spôsob dýchania. Novorodenec voľne dýcha do bruška. Dôvodom je nerozvinutý hrudník. Rozvinutie hrudníka je závislé na rozvíjaní chrbtice, jej napriamení a na aktivite brušných svalov. V 6. mesiaci veku, kedy už má byť chrbtica dostatočne napriamená a rotabilná sa teda mení aj spôsob dýchania a nazývame ho ako kostálne dýchanie. Čo ešte môžme pozorovať v období II. trimenonu je mimika, pohyb jazyka a pusinky do strán. Preto sa s príkrmami začína práve teraz. Tieto pohyby a funkcia sú podmienkou pre neskoršiu schopnosť kúsať jedlo.


Obdobie III. trimenonu je charakteristické záujmom dieťaťa o lokomóciu a o vertikalizáciu.
Dieťatko objavuje nie len priestor pred sebou,ale aj nad sebou. Je schopné sa plynulo otočiť na bruško, otočku vie kedykoľvek zastaviť a zmeniť smer otáčania. V polohe na brušku si vezme hračku, otočí sa naspäť na chrbátik a môže sa pekne hrať.
Opora o predlaktia je dokonalá a dieťatko je schopné sa pritiahnuť dopredu. Tulenenie- keď sa priťahuje rukami dopredu tak, že ruky strieda, ale nožičky sú voľne ťahané za telom. Túžba získať hračku, na ktorú nedočiahne ho motivuje k pohybu dopredu. Toto obdobie trvá len veľmi krátko a nahrádza ho lezenie (štvornožkovanie).

7 a 1/2 mesiaca
Keď sa dieťatko snaží dosiahnuť niečo, čo sa nachádza v priestore nad ním, oprie sa o dlaň s vystretým lakťom, zdvíha trup hore a druhá ruka (uchopujúca) smeruje do priestoru nad ním. Je to veľmi labilná a ťažká poloha. Šikmý sed sa môže malinko odlišovať v závislosti od vzdialenosti hračky. Môže sa oprieť buď o predlaktie jednej ruky, alebo o vystretú dlaň, záleží ako vysoko sa nachádza hračka, ktorá ho zaujíma.

8 mesiacov
ôsmy mesiac je vývojovo veľmi náročný. Zo šikmého sedu sa dostáva do polohy na štyroch. Prvé lezenie po štyroch môže byť nedokonalé. Časom však tento pohyb dieťatko vylepší a opora na rukách je s krásne rozvinutými prstami smerujúcimi dopredu. Predkolenie je voľne celou dĺžkou na zemi a nie je rotované dnu ani von. Dĺžka kroku oboch nôh je rovnaká.
Dieťa zvláda voľný sed s rovným chrbátikom a zaťažením na sedacích hrboloch.

Keď sa dieťatko pomocou štvornožkovania dostane k prekážke (gauč, stôl,...) zdvihne jednu ruku, chytí sa, pripojí druhú ruku a rýchlo nakročí jednou nožičkou, aby si zaistilo rovnováhu. Je opreté jednou nohou o koleno a druhou o plosku nohy. Táto poloha je stabilná a umožňuje dieťatku zaoberať sa predmetom, ktoré bolo jeho cieľom. Zaťaženie nožičky je na vnútornej strane. Oporu na vonkajšej hrane plosky vidíme až v troch rokoch.

9 mesiacov
Dieťatko sa osmeluje, viac si verí v kontrole pohybu a držania svojho tela. Z polohy popísanej v 8. mesiaci, kedy je dieťa opreté o jedno koleno a jednu plosku nohy sa dostáva do stoja na oboch nožičkách. Prvá vertikalizácia môže a nemusí byť s nákrokom jednej nohy. Niekedy sa detičky vytiahnu hore len za pomoci rúk. Avšak časom začne nakračovať úplne automaticky.
Stoj ešte stále nie je úplne stabilný, preto sa drží obomi rukami, alebo rýchlo chytí hračku a spadne na zadok.


V priebehu IV. trimenona (9.-12.mesiac veku) sa dieťatko postupne dostáva k tomu, na čo netrpezlivo čakajú oba rodičia.
Zo začiatku  sa s vertikalizáciou dostaví prvý krok do strany, odkiaľ vedie už len krátka cesta k chôdzi popri nábytku do oboch strán. Pohybu sa účastnia obe ruky. Dieťa sa drží nábytku a neskôr sa zvládne pohybovať aj popri rovnej stene.
Motivácia dostať sa k mamičke alebo oteckovi ho ženie dopredu. Prvé samostatné kroky začína robiť, keď si ho rodičia posielajú medzi sebou, kde ho na konci vždy niekto chytí. Ak by tak neurobili, dieťatko by spadlo. V tejto chvíli ešte nevie zastaviť. Ťažisko tela je ešte veľmi vpredu.

Samostatná chôdza
Než sa dieťatko samo rozchodí vo voľnom priestore, dokáže samostatne stáť bez toho, aby sa držalo niečoho rukami. Potom skúša prvý krok do priestoru medzi nábytkom. Trup sa môže pri prvých krokoch nakláňať do strany, nakoľko ešte nevie úplne dokonale prenášať váhu tela z jednej nohy na druhú. Vie však zastaviť a potom v chôdzi znova pokračovať. Počas krátkej doby sa naučí zmeniť smer, aj rýchlosť.
Približne v 15. mesiaci veku je dieťatko schopné samostatnej chôdze aj v nerovnom teréne.