Rehabilitácia pre deti (12-18 rokov)


Obdobie dospievania sa tiež vie výrazne podpísať na držaní tela a pohybových návykov. Celodenné sedenie v škole, po škole pri domácich úlohách a po splnení povinností si často zasadnú k počítaču, či k playstation. V dnešnej dobe chýba pohyb. A tým, ktorým nechýba ho často majú až príliš. Ani mladým športovcom sa problémy s pohybovým aparátom nevyhýbajú. Ako sa vraví všetkého veľa škodí, zlatá stredná cesta. Počítačovým nadšencom vie fyzioterapia pomôcť predísť bolestiam chrbtice a zlému držaniu tela, ktoré vie vyústiť až ku skolióze a vie pomôcť aj pohybovým, či hudobným nadšencom ako kompenzácia.

Hranie na husle, na gitaru, tenisti, hokejisti a ďalší, všetci začínali so svojím koníčkom vo veľmi mladom veku a majú zaužívaný nejaký svoj stereotyp a držanie tela, preto je dôležité, aby sa pomocou fyzioterapie naučili tieto svoje návyky kompenzovať a predísť tak bolestiam, či iným problémom v neskoršom veku.