Rehabilitácia pre deti od 3 rokov


Detičky v predškolskom a školskom veku prechádzajú náročným obdobím. U predškolákov je dôležité zabezpečenie správnej obuvi ako vo vnútri,tak aj von na ihrisko. Najčastejším problémom, ktorý sa vyskytuje u škôlkarov sú ploché nohy a valgózne členky. Niektoré detičky pri hraní na ihrisku nestíhajú svojím rovesníkom, alebo často padajú. Za týmto všetkým môže byť viacero dôvodov, ako napríklad hypotonus.

Prechod detí do školy je náročný. Ostáva im oveľa menej času na pohyb, nosia ťažkú školskú tašku, k tomu ešte vrecká na telesnú alebo výtvarnú, sedia niekoľko hodín v školských laviciach a po príchode domov si sadnú k domácim úlohám. Toto všetko vplýva na držanie tela. Znížením pohybu a veľkým počtom hodín v sede sa zvyšuje riziku zlého držania tela, ktoré môže viesť až ku skolióze.

Rast je ďalší faktor, ktorý výrazne vplýva na držanie tela. Často sa spája aj s bolesťami kĺbov. Našťastie fyzioterapia vie pomôcť pri všetkých týchto problémoch, pomáha aj preventívne a zabezpečuje dostatok správneho pohybu.