Rehabilitácia pre seniorov


Aj skúsenejšie ročníky sú v našom rehabilitačnom zariadení vítané. Rehabilitácia so staršími klientmi má svoje špecifiká, je potrebné k nej pristupovať s väčšou trpezlivosťou a empatiou. Každý klient je jedinečný po emočnej, intelektuálnej a pohybovej stránke. Na každého sa inak podpísalo dlhoročné pracovné zaťaženie, stres, rodinné pomery ale aj dlhodobá športová aktivita či naopak neaktivita.


Skúsený, empatický fyzioterapeut vám vie dopomôcť k návratu k bežným denným činnostiam bez bolesti. Vychutnajte si život a vnúčatá naplno aj vo vyššom veku!

Vráťte sa späť do aktívneho života