Obdobie dospievania sa tiež vie výrazne podpísať na držaní tela a pohybových návykoch. Celodenné sedenie v škole, po škole pri domácich úlohách a po splnení povinností si deti často zasadnú k počítaču, či k playstation. V dnešnej dobe chýba pohyb. A tým, ktorým nechýba, ho majú pre zmenu až príliš. Preto pozor aj na mladých športovcov. Nepretrénujte vaše dieťa! Môže to mať ďalekosiahle následky, najmä pokiaľ nie je jednostranná športová aktivita správne kompenzovaná. Radi sa porozprávame aj s trénermi vašich detí.