Čo je to karpálny tunel?

Karpálny tunel si môžete predstaviť ako zúžené kostné miesto "tunel" v zápästí, cez ktorý prechádza mediálny nerv, ktorý vedie od predlaktia do dlane a je nosičom informácie citlivosti palca, ukazováka, prostredníka a vnútornej časti prstenníka. Vo vnútri karpálneho tunela sa okrem mediálneho nervu nachádzajú flexorové šľachy, ktoré ohýbajú prsty ruky. Úlohou karpálneho tunela je teda chrániť nervy a šľachy.

Čo je to syndróm karpálneho tunela?

Syndróm karpálneho tunela patrí medzi najčastejšie periférne nervové ochorenia. Poznávacím znamením je bolesť a znecitlivenie ruky a prstov, pocit tŕpnutia či mravenčenia v prstoch alebo v oblasti dlane. V priemere postihuje trikrát častejšie ženy ako mužskú časť populácie.

Príčiny vzniku syndrómu karpálneho tunela:

Syndróm karpálneho tunela vzniká ako dôsledok opuchnutia tkanív uložených v okolí flexorových šliach, poprípade zhrubnutím týchto šliach v dôsledku preťažovania, čím vzniká, resp. narastá tlak na mediálny nerv. V dôsledku toho sa priestor karpálneho tunela zužuje, čo zároveň spôsobuje bolesť nervu. K rozvoju syndrómu karpálneho tunela nám počas života napomáha hneď niekoľko faktorov, či už ide o vrodené predispozície ako napríklad hypermobilita, vykonávanie manuálnych, precíznych či repetitívnych činností, skvelým príkladom je práca s myšou na pc, hormonálne zmeny spojené s tehotenstvom, vek, pričom aj tu samozrejme platí, že čím vyšší vek, tým vyššie riziko ochorenia. Ďalej sú to civilizačné ochorenia ako cukrovka, reumatoidná artritída, hormonálna nerovnováha štítnej žľazy, prípadne vybrané športy či hra hudobné nástroje, ktoré majú za následok opakované mikroúrazy zápästia.

Diagnostika

Medzi najbežnejšie príznaky karpálneho tunela patria:

• stŕpnutie, mravenčenie a bolesť ruky a prvých troch prstov ruky, nikdy nie malíčka, predovšetkým počas noci, kedy sa bolesť a mravenčenie zosilňuje a môže narúšať spánok

• ťažkosti s vykonávaním precíznych ale postupne aj jednoduchých činností pomocou prstov

• nešpecifická bolesť, ktorá postupuje od ramena smerom k plecu

Pre toto ochorenie je špecifické, že symptómy sa zvyčajne začínajú prejavovať postupne, bez predošlých úrazov ruky. Príznaky sa spočiatku objavujú a miznú, no s postupom času začínajú pretrvávať. Charakteristický je pocit nemotornosti či vypadávanie predmetov z rúk. V prípade vážneho a chronického ochorenia karpálneho tunela, môžu svaly palca postupne stratiť svoju funkciu. Pri diagnostike ochorenia fyzioterapeut prediskutuje s pacientom príznaky a anamnézu, následne vyšetrí ruku a vykoná niekoľko fyzikálnych testov, prípadne odporučí elektromyografiu či röntgenové vyšetrenie. V rámci terapie následne vo Vitalclinic aplikujeme nielen pohybovú terapiu, úpravu pohybových stereotypov, či zaškolenie správneho používania počítačovej myši, ale aj unikátnu technológiu, ShockWave Dual Power - bezbolestnú rázovú vlnu, ktorá umožňuje liečiť rýchlejšie a účinnejšie diagnózy, ktoré sú zo skúseností problematické a zdĺhavé.