Z pohľadu pacienta nie je operácia tou najväčšou výzvou, je ňou opätovné prinavrátenie stratenej funkcie operovaného segmentu, to znamená zlepšenie rozsahu pohybu, znovuobnovenie svalovej sily a stratenej kondície. Preto je práve pooperačná rehabilitácia tým najdôležitejším článkom na ceste za uzdraveným telom po úraze či operácii. Zdôrazňujeme, že čím skôr s pooperačnou rehabilitáciou začneme, tým rýchlejšie a efektívnejšie dôjdeme k cieľu. Na prvotnú konzultáciu je vhodné doniesť si vaše doterajšie zdravotné záznamy, týkajúce sa vášho súčasného problému, ak tieto máte k dispozícii.


S pojmom porucha funkcie sa ako fyzioterapeuti stretávame na dennom poriadku. V medicínskych kruhoch sa tento pojem označuje ako dysfunkcia.

Medzi hlavné prejavy poruchy funkcie radíme:

 1. Obmedzenie pohybu, čiže neschopnosť hýbať ramenom, problém zohnúť alebo vystrieť koleno, a mnohé iné obmedzenia pohybu či už na lokálnej (v jednom kĺbe) alebo globálnej (napr. v celej nohe/ruke) úrovni.
 2. Zmena svalovej sily, teda nevládnosť a slabosť.
 3. Opuch, zápal, preskakovanie či prelupovanie v kĺboch.

Všetky tieto príznaky sa objavujú veľmi nenápadne. Zo začiatku veľakrát pominú po pár minútach či po niekoľkých hodinách. Problém začíname vnímať, až keď sa objavuje bolesť, ktorá sa opakovane vracia.

Ak tieto patologické zmeny nezachytíme dostatočne včas, dochádza k trvalému poškodeniu svalov, šliach a kostí. To v konečnom dôsledku končí operáciou. Druhou skupinou operácií sú zranenia: vytknutie členku, vyskočené rameno, zlomenina ruky či nohy a mnohé iné.

Z pohľadu pacienta nie je operácia tou najväčšou výzvou, je ním opätovné prinavrátenie stratenej funkcie. Preto je práve pooperačná rehabilitácia, tým najdôležitejším článkom na ceste za znovu fungujúcim telom. Zdôrazňujeme, že čím skôr s pooperačnou rehabilitáciou začneme, tým rýchlejšie a efektívnejšie dôjdeme k cieľu.

Včasná pooperačná rehabilitácia

Prvé dni po operácii kladieme dôraz na manipuláciu s poškodeným segmentom. Zameriavame sa na:

 • správne polohovanie
 • ľadovanie na zmiernenie opuchu a zápalu
 • správnu fixáciu a vhodné odľahčovanie

Ak si však nie ste istý alebo vás váš lekár nedostatočne inštruoval ako postupovať v prvých dňoch po zákroku, obráťte sa na fyzioterapeuta, ktorý vám tieto informácie poskytne a predídete tým dlhšej regenerácií a komplikáciám.

Neskoršia pooperačná rehabilitácia

S pravidla k nej pristupujeme po odstránení štichov operačnej rany a zhojeniu kostí. Najčastejšie po 4. až 6. týždni od operácie, kedy dochádza ku zacelovaniu kožného krytu, zrastaniu kostí a ústupu zápalových procesov. Toto štádium pooperačnej rehabilitácie si kladie za cieľ:

 • zvýšiť pasívny rozsah pohybu
 • zlepšiť senzomotoriku
 • uvoľniť stuhnuté svaly
 • posilniť oslabené slavy
 • zlepšiť propriocepciu
 • mobilizovať operovaný segment

Akým pooperačným a poúrazovým stavom sa venujeme v našej praxi najčastejšie?

Stavom po operáciach chrbtice (krčnej, hrudnej, driekovej), medzi-stavcových platničiek, po zlomeninách stavcov. Poúrazovým stavom po pádoch a s tým súvisiacimi operáciami chrbtice, kľúčnej kosti, lopatky. Stavom po artroskopii ramenného kĺbu, z dôvodu luxácie (poškodenie väziva AC kĺbu), artrózy AC kĺbu, Impigement syndrómu, poškodenia rotátorovej manžety. Z dôvodu vrodenej hypermobility a nestability ramenného kĺbu, poúrazovej nestability ramenného kĺbu, mikroinstability ramenného kĺbu pri vrcholových športovcoch. Stavom po zlomeninách horného a dolného konca ramennej kosti. Stavom po výmene kĺbu (CKP - totálna endoprotéza).

Ďalej sa venujeme stavom po operáciach lakťového kĺbu (zlomeniny lakťového výbežku a kostí predlaktia). Stavom po operačných riešeniach tenisového či golfového lakťa, po náhrade kĺbu lakťa umelým.

Rehabilitujeme stavy po operáciách zápästného kĺbu, či už ide o syndróm karpálneho tunela, Dupuytrenovú kontraktúru či Collesovu fraktúru.

Riešime stavy po operáciach panvy ako aj po operáciach bedrového kĺbu, či už po fraktúre alebo po výmene bedrového kĺbu. Našim pacientom sa venujeme po operáciach kolenného kĺbu v súvislosti s poranením meniskov, krížnych väzov, chrupavky, postranných väzov, nestability jabĺčka, vnútrokĺbovými zrastami. Po fraktúrach či výmenách kolenného kĺbu. Rehabilitujeme stavy po operáciach členkového kĺbu (distorzia, šľachy, ligamenty, fraktúra).

Záverom ešte raz zdôrazňujeme, že s pooperačnou rehabilitáciou odporúčame začať čo možno najskôr po zákroku. Výhodou plánovaných operačných výkonov je však nielen plánovaná pooperačná rehabilitácia, ale predovšetkým možnosť predoperačnej prípravy a to ako psychickej, tak aj fyzickej, kedy sa snažíme pripraviť a posilniť jednotlivé svalové skupiny, aby následne nedošlo k ich atrofovaniu (oslabeniu), pomalej a horšej rekonvalescencii alebo prípadným nežiaducim komplikáciám.

 

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.