Špecializované rehabilitačné centrum v Bratislave a  Nitre


Rehabilitácia a fyzioterapia


Vitajte u nás! Sme špecializované rehabilitačné zariadenie, zamerané na preventívnu, poúrazovú a pooperačnú fyzioterapiu, s cieľom zlepšiť stav pohybového aparátu, odstrániť bolesť, alebo jej úplne predchádzať. Komplexnú starostlivosť zabezpečuje tím kvalifikovaných fyzioterapeutov pod vedením rehabilitačného lekára, MUDr. Emílie Luknárovej, lekára-špecialistu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 


Široký záber nášho tímu ako celku a zároveň úzka špecializácia našich fyzioterapeutov nám umožňuje riešiť rozsiahle spektrum zdravotných problémov pohybového aparátu našich klientov. Odborná znalosť našich fyzioterapeutov zaručuje vysokú kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb. 


Profesionálny prístup, dlhoročné skúsenosti a spokojní klienti sú vizitkou nášho zdravotníckeho zariadenia.     


Naše služby


Veríme, že základom efektívnej terapie je zistenie pravej príčiny zdravotného problému. Preto kladieme veľký dôraz na správnu diagnostiku.

 Je to najdôležitejší termín, ktorý u nás absolvujete.

Vyšetrenie fyzioterapeutom
Diagnostika pre mamičky
Diagnostika chodidla
Diagnostika svalova panvového dna