Lézia labra je poškodenie až odtrhnutie vrchnej časti chrupavky, ktorá prebieha okolo kraja bedrovej kĺbnej jamky. Labrum napomáha kĺbnej jamke, aby bola hlbšia a stabilnejšia. Pokiaľ sa labrum odtrhne od miesta svojho pripojenia na chrupavku, môže spôsobovať bolesť pri prinožení a silovej záťaži, obmedzenie pohybu do vnútornej rotácie a zvukové fenomény (kliknutie/cvaknutie) alebo zápal.

Príčin postihnutia labra môže byť viacero:

- Veľká trauma, ako je dislokácia bedrového kĺbu (vo väčšine prípadov nie je anamnéza takejto veľkej predošlej traumy)

- Poškodenie kvôli opakovanej traume pri športoch, pri ktorých sa vyskytuje opakujúca sa rotácia bedrového kĺbu - napríklad hokej, futbal, golf, balet

- Častejšie sa vyskytuje u jedincov, ktorí zažili pády alebo športové úrazy, kde bol bedrový kĺb zaťažený v extrémnych polohách

Štúdie ukazujú, že viac ako 22% športovcov, ktorí sa sťažujú na bolesť v oblasti triesla, majú poškodené labrum bedrového kĺbu. 75% prípadov s poškodením acetabulárneho labra nevie o jeho priamej príčine. (zdroj)

Paralabrálna cysta
Väčšinou sú to malé, niekedy septické, dobre definovateľné mnohotvarové lézie obsahujúce tekutinu, vyskytujúce sa často práve pri poškodení acetabulárneho labra bedrového kĺbu. Až 90% cystických lézií, ktoré sa vyskytujú laterálne (smerom von) od svalu m. iliopsoas, je paralabrálnych, ktoré priamo komunikujú so synoviálnou tekutinou bedrového kĺbu. Zbytok je tzv. nepravých perilabrálnych.

Paralabrálne cysty sa vyskytujú u 50-70% prípadov, najmä mužov, ktorí trpia léziou labra. Klinicky sa prejavujú podobne - bolesťou najmä v prednej oblasti bedrového kĺbu, obmedzením rotácii, bolestivého prinoženia a pocitu praskania.

Ukážka terapie na konkrétnom príklade
Náš klient Tomáš absolvoval artroskopický zákrok prišitia odtrhnutého labra a popri tom mu boli odstranené aj paralabrálne cysty. Následne mu bola doktormi doporučená liečba injekciami proti bolesti ako aj na výživu kĺbu a najmä rehabilitácia.

V rehabilitácii sme sa zamerali na daný problém komplexne:
Tomášovi sme spravili podrobnú kinezilogickú diagnostiku a diagnostiku chodidiel, na základe ktorej sme mu navrhli a vyrobili individuálne korekčné vložky Formthotics. Rehabilitáciu sme zamerali na odstránenie možnej blokády pravého bedrového kĺbu - vychádzajúc z McKenzie diagnostiky a terapie, ako aj na odstránenie nesprávnych pohybových stereotypov a na posilnenie hlbokého stabilizačného systému cez aktiváciu bránice a svalových reťazcov pomocou konceptu DNS.

Vo Vitalclinic veríme, že každá efektívna terapia sa začína správnou diagnostikou. Lézia dolného labra je len jednou z mnohých možných diagnóz. Príčin vzniku bolestí bedrového kĺbu je mnoho. Jednou z nich môže byť úraz a poškodenie mäkkých štruktúr (svaly, šľachy), ale taktiež poškodenie vo vnútri kĺbu. Tieto problémy sa často spájajú so športovými úrazmi. Druhou skupinou sú degeneratívne a chronické ochorenia, kde postupne dochádza k opotrebovaniu kĺbu alebo odvápňovaniu vplyvom vyššieho veku (vznik artróz).

Bedrové kĺby sú nositeľmi veľkej váhy tela a tiež reagujú (postojom, chôdzou) na nižšie segmenty ako je koleno, členok alebo chodidlo. Preto sa pri diagnostike bolestivého bedrového kĺbu zameriavame aj na vyšetrenie celej dolnej končatiny. Tým pádom zahŕňa terapia komplexný postup na odstránenie problému. Pre termín na vstupnú diagnostiku a začiatok rehabilitácie nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.