Sme medicínske rehabilitačné zariadenie

Vitajte u nás! Sme špecializované rehabilitačné zariadenie, zamerané na preventívnu, poúrazovú a pooperačnú fyzioterapiu, s cieľom zlepšiť stav pohybového aparátu, odstrániť bolesť, alebo jej úplne predchádzať. Komplexnú starostlivosť zabezpečuje tím kvalifikovaných fyzioterapeutov pod vedením rehabilitačného lekára, MUDr. Emílie Luknárovej, lekára-špecialistu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Naši fyzioterapeuti sú špecialisti

Široký záber nášho tímu ako celku a zároveň úzka špecializácia našich fyzioterapeutov nám umožňuje riešiť rozsiahle spektrum zdravotných problémov pohybového aparátu našich klientov. Odborná znalosť našich fyzioterapeutov zaručuje vysokú kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb.

Profesionálny prístup, dlhoročné skúsenosti a spokojní klienti sú vizitkou nášho zdravotníckeho zariadenia.

 

image-divider

Náš tím – naši fyzioterapeuti v Bratislave, Nitre a Modre

Veríme, že špičkoví fyzioterapeuti majú viaceré spoločné črty. Predovšetkým ide o pohľad na človeka ako na celok, pretože pohyb je riadený z centrálnej nervovej sústavy a nie jednotlivými svalmi. Na to je nevyhnutné myslieť nielen počas diagnostiky ale aj počas následnej terapie. Ďalej, v záujme profesionálneho a odborného rastu, sa tí najlepší fyzioterapeuti neustále vzdelávajú, nakoľko fyzioterapia je odbor dynamický, ktorý sa neustále vyvíja rovnako ako medicína. Majú v sebe dávku pokory a sebakritiky – schopnosti odhadnúť vlastné sily a v prípade potreby sa poradiť s ďalšími odborníkmi.

Plus, samozrejme, určité osobnostné a povahové črty potrebné na výkon zdravotníckeho povolania, nakoľko práca fyzioterapeuta je predovšetkým poslaním. Aj preto vzdelanie nevyhnutne podopierajú o pozitívny a empatický prístup ku klientovi. Nám sa podarilo obklopiť sa takýmito odborníkmi. Dovoľte nám predstaviť vám náš tím:

PhDr. Jakub Chalabala

PhDr. Jakub Chalabala

Bratislava
Mgr. Danica Pišková

Mgr. Danica Pišková

Bratislava
doc. PhDr. Elena Žiaková PhD.

doc. PhDr. Elena Žiaková PhD.

Bratislava
Monika Fehérová, Dipl. f.

Monika Fehérová, Dipl. f.

Bratislava
Mgr. Magdaléna Varcholová

Mgr. Magdaléna Varcholová

Bratislava
Mgr. Martina Klochanová

Mgr. Martina Klochanová

Bratislava
Mgr. Dominika Vlčková

Mgr. Dominika Vlčková

Bratislava
Bc. Andrea Čepcová

Bc. Andrea Čepcová

Bratislava
Mgr. Magdaléna Šály

Mgr. Magdaléna Šály

Bratislava
PhDr. Antónia Wagnerová

PhDr. Antónia Wagnerová

Bratislava
Bc. Monika Sitárová

Bc. Monika Sitárová

Bratislava
PhDr. Nina Sládeková, PhD.

PhDr. Nina Sládeková, PhD.

Nitra
Mgr. Oľga Pacek

Mgr. Oľga Pacek

Bratislava
Mgr. Ivana Šupinová

Mgr. Ivana Šupinová

Nitra
Mgr. Irena Szabová

Mgr. Irena Szabová

Bratislava
Mgr. Beáta Topor Belovičová

Mgr. Beáta Topor Belovičová

Nitra
Mgr. Zuzana Bibzová

Mgr. Zuzana Bibzová

Bratislava
Mgr. Alexandra Grančovičová

Mgr. Alexandra Grančovičová

Bratislava
Mgr. Barbora Šimunová

Mgr. Barbora Šimunová

Bratislava
Mgr. Filip Vojtaššák

Mgr. Filip Vojtaššák

Bratislava
Bc. Katarína Mesková

Bc. Katarína Mesková

Nitra
Mgr. Katarína Holeva

Mgr. Katarína Holeva

Nitra
Mgr. Zuzana Dilik

Mgr. Zuzana Dilik

Bratislava
Bc. Lenka Ganobčíková

Bc. Lenka Ganobčíková

Bratislava
Mgr. Elena Šafárová

Mgr. Elena Šafárová

Nitra