INFINITY method® – po prvýkrát na Slovensku

INFINITY method® – po prvýkrát na Slovensku

Milí kolegovia, je nám veľkým potešením pozvať vás na odborné certifikované kurzy INFINITY method®.  Kurzy sú určené fyzioterapeutom a lekárom z odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Lektor a garant kurzu: MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.

Save the date:

•Termín INFINITY method® – ZÁKLADNÝ KURZ: 4. – 5. 9. 2021 (sobota, nedeľa) – 195e

•Termín INFINITY method® – NADVÄZUJÚCI KURZ: 25. – 26. 9. 2021 (sobota, nedeľa) – 165e

Cieľom je získať:

ZÁKLADNÝ KURZ: základné teoretické a praktické vedomosti o INFINITY method.

NADVÄZUJÚCI KURZ: prehĺbenie znalostí po overení skúseností v praxi a ďalšie nácviky terapie a cvikov.

Metóda sa zaoberá komplexnou rehabilitačnou liečbou pohybového ústrojenstva.

Obsahuje aktívne cviky aj pasívnu terapiu. Pracuje na optimálnom nastavení postúry s využitím gravitácie.

V širšom poňatí sa zaoberá relaxačnými cvikmi, terapiou a technikami.

Obsah kurzu:

1. Teoretická časť

Zoznámenie sa so základnými princípmi INFINITY method.

2. Praktická časť

-základné cviky

-základy terapie

-základy terapie s dýchaním

-cviky a terapia v makropohybe

-cviky a terapia v mikropohybe

-využitie vizualizácie

-cviky a terapia v rôznom nastavení postúry – stoj, sed, ľah

Cviky a terapia s ďalšími časťami tela:

-hlava a krčná chrbtica

-hrudná chrbtica a rebrá

-bedrová chrbtica a brucho

-horné končatiny

-dolné končatiny

Miesto konania kurzu: Vitalclinic Bratislava, Cintorínska 9, 81108 Bratislava

Počet účastníkov kurzu: 20 – 25

Kurz sa uskutoční iba v prípade minimálneho počtu účastníkov, to znamená dvadsať. Ak sa kurz nenaplní, zálohy sa zvyšným záujemcom o kurz vrátia. Ak bude potrebné neskorší z termínov pre nepriaznivý vývin pandemickej situácie posunúť, nájdeme náhradný termín v priebehu jari/leta 2022.

Registrácia: V prípade záujmu o registráciu, prosím, píšte na lucia.luknarova@vitalclinic.sk.

Prečítajte si viac:

(Nasledujúce informácie boli vybraté z tlačovej správy: https://lnk.sk/opxv)

S bolesťou pri pohybe sa čas od času stretne každý z nás. Príčiny môžu byť rôzne a zanedbávanie ťažkostí môže prejsť aj do chronickej podoby. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, primárka a riaditeľka rehabilitačného ústavu Brandýs nad Orlicí sa denne stretáva s pacientmi s ochorením pohybového aparátu a na základe dlhoročných skúseností u nás aj v zahraničí vyvinula vlastnú diagnostiku a následne rehabilitačné metódu pomenovanú Infinity method. Podstatou tejto metódy je pomocou jednoduchého a ľahko pochopiteľného princípu cvikov zlepšiť stabilitu, koordináciu, vnímanie a ovládanie celého tela, a tým pomôcť pacientom predovšetkým s ochorením pohybového aparátu, dokonca aj v ranom štádiu artrózy. Táto metóda slúži súčasne ako preventívny pohybový program.

“INFINITY je metóda využívajúca poznatky neurofyziológie, biomechaniky, anatómie aj mojich nazbieraných poznatkov v odbore rehabilitácie,” uvádza MUDr. Tomanová, ktorá svoje skúsenosti po absolvovaní lekárskej fakulty Karlovej Univerzity zbierala aj na The Nottingham Trent University. “Metóda umožňuje nielen zmiernenie ochorení pohybového aparátu, ale aj uvoľnenie, natiahnutie a posilnenie celého pohybového ústrojenstva,” dodáva lekárka známa aj svojou prednáškovou činnosťou a novými postupmi v rehabilitačnej a fyzikálnej medicíne. Tento typ komplexnej rehabilitácie pracuje s telom s pomocou gravitácie, využíva aktiváciu horných a dolných končatín, panvy, hlavy, dýchanie a v neposlednom rade aj vrodené, geneticky dané reflexy.

Infinity, teda v preklade nekonečno či ležatá osmička, učí pacientov vnímať, koordinovať a ovládať svoje telo a je teda vhodná pre pacientov trpiacich rôznymi typmi pohybových komplikácií, ale aj ako preventívne cvičenie.

Dýchanie je základ

“Dýchanie a využitie dychu je v súčasnej dobe stále veľmi podceňované,” tvrdí primárka. “Infinity method učí, ako správne využiť dýchanie a zapojiť jednotlivé svaly. Pomocou vedomej úpravy dychu dokážeme dosiahnuť lepšie uvedomenie si jednotlivých častí tela, a tým ich efektívnejšie zapojenie pri terapii, “vysvetľuje.

Dýchanie je veľmi dôležitý stereotyp a to nielen kvôli jeho očividnej funkcii, ale dýchacie svaly vrátane bránice plnia navyše aj posturálnu funkciu tela. “Bránica je spolu s brušnými, panvovými a hlbokými chrbtovými svalmi dôležitý stabilizačný sval, ktorý sa podieľa na vzpriamenom držaní tela,” vysvetľuje MUDr. Tomanová.

Bobath koncept – vyšetrenie a liečba dospelých s neurologickým ochorením

BOBATH KONCEPT PRE DOSPELÝCH PO PRVÝKRÁT V BRATISLAVE

Milí kolegovia, je nám veľkým potešením pozvať vás na odborný certifikovaný kurz “Bobath koncept – vyšetrenie a liečba dospelých s neurologickým ochorením”.

Tento základný kurz je určený fyzioterapeutom, klinickým logopédom a logopédom v zdravotníctve.

Cieľom je získať osobitnú odbornú spôsobilosť v komplexnej diagnostike a pohybovej liečbe dospelých osôb s neurologickým ochorením, najmä pacientov po cievnej mozgovej príhode.

Obsah kurzu je teoreticko-praktický. Súčasťou je klinická prax s pacientmi s dôrazom na riešenie problémov v oblasti porušených aktivít a motorických funkcií.

Požiadavky pre úspešné ukončenie certifikovaného kurzu:

•    písomný test

•    vypracovanie a obhájenie projektu – vypracovanie kazuistiky pacienta

•    praktická skúška

Kurz je zastrešený medzinárodnou organizáciou IBITA, ktorá je celosvetovou federáciou certifikovaných inštruktorov Bobath konceptu. Absolvent kurzu získa taktiež certifikát IBITA s medzinárodnou platnosťou.

Odborným garantom a lektorom kurzu je Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., IBITA inštruktor (www.IBITA.org).

Dĺžka kurzu: kurz je rozdelený na tri časti, 3 x 5 dní. Celkom obsahuje 150 hodín.

Počet účastníkov kurzu: 12

Cena kurzu: 890e

Možnosť platby: Kurz je možné uhradiť jednorazovo alebo je možné platbu rozdeliť do troch krokov:  40% z ceny sa platí po prihlásení sa na kurz, následne sa zvyšná platba rozdelí na 30% z ceny kurzu pred 1.časťou kurzu a na 30% z ceny kurzu pred druhou časťou kurzu.

Harmonogram kurzu:

1. časť kurzu: 8. – 12. september 2021

2. časť kurzu: 6. – 10. október 2021

3. časť kurzu: 10.- 14. november 2021

Kurz sa uskutoční iba v prípade plného počtu účastníkov, to znamená dvanásť. Ak sa kurz nenaplní, zálohy sa zvyšným záujemcom o kurz vrátia. Ak bude potrebný niektorý z termínov pre nepriaznivý vývin pandemickej situácie posunúť, nájdeme náhradný termín v priebehu jari/leta 2022.

Miesto konania kurzu: Vitalclinic Bratislava, Cintorínska 9, 81108 Bratislava

Registácia: V prípade záujmu o registráciu, prosím, píšte na lucia.luknarova@vitalclinic.sk.

Vrodené deformity nohy

PES EQINOVARUS
Často sa stretávame s otázkou, či má význam rehabilitovať dieťatko s vrodenou deformitou nohy alebo ho rovno nechať zoperovať?
Pretrvávajú rôzne názory, no je veľmi dôležité najprv zistiť o akú diagnózu vôbec ide.

Prečítať článok

Paréza brachiálneho plexu

Plexus brachialis je spleť nervových vlákien, ktoré vedú  do hrudníka, ramena, predlaktia a ruky. Brachiálny plexus je uložený relatívne pod povrchom a je krytý len mäkkými tkanivami a svalmi krku (m. scalenus anterior), claviculou a v dolnej časti pectorálnymi svalmi. Na krku prebieha v interscalenovom uhle, tvorený m. scalenus anterior, m. scalenus medius a 1. rebrom. Plexus potom prechádza pod claviculou a pod šlachou m. pectoralis minor k axile. Časť leží na pľúcnom hrote až cez 1.rebro. S plexom úzko súvisia aj cievy pod kľúčnou kosťou.

Prečítať článok

Správny postoj – ako na to?

Zlepšite si kondíciu správnym postojom!
Keďže sme sa vývojom prepracovali až k homo sapiens, mali by sme si ako človek vzpriamený držať správny postoj nášho tela. “Málokedy si ľudia uvedomujú, ale je to dôležité. Nesprávnymi pohybovými návykmi sa oslabuje svalstvo, narúša sa celková rovnováha a telo trpí,” vysvetľuje lekárka MUDr. Emília Luknárová, Vitalclinic.

Prečítať článok

POSAĎTE SA, PROSÍM

Osem hodín za počítačom päť dní v týždni. Boľavý chrbát a stuhnutý krk. Pripomína vám to niečo? Nesprávne stereotypy pri držaní tela môžu viesť k väčším problémom ako je len stuhnutá šija. Naučte sa, ako si správne sadnúť.
„Dlhodobé sedenie nie je zdravé. Ideálne je robiť si časté prestávky, vstať od stola, poprechádzať sa či vybehnúť po schodoch. Ak však už raz máte sedavé zamestnanie, okrem prestávok je vhodné naučiť sa aj ako sedieť správne.” MUDr. Emília Luknárová, Vitalclinic

Prečítať článok

Funkčná sterilita

Sterilita je stav, kedy žena nie je schopná otehotnieť pri pravidelnom pohlavnom styku v priebehu jedného roka. Vo väčšine prípadov sterilita vzniká v dôsledku anatomických alebo funkčných porúch pohlavných orgánov. Vo fyzioterapii sa zaoberáme a riešime najmä funkčnú sterilitu.

Prečítať článok

Syndróm šikmého krku a polohová plagiocefália

Syndróm šikmého krku patrí k pôrodným traumám periférneho motorického systému. Popôrodná trauma väčšia alebo menšia blokuje štart ideálneho motorického vývoja. Ide o poranenie mäkkých tkanív v oblasti šije a hlavy. Poškodenie mäkkých tkanív sprevádza reakcia, bolesť alebo minimálne pocit diskomfortu, môže to byť lokálny edém alebo hematóm.

Prečítať článok

Postupy fyzioterapeutickej intervencie u predčasne narodeného dieťaťa

Ešte pred dvadsiatimi rokmi sa za životaschopné považovali iba deti s pôrodnou hmotnosťou nad jeden kilogram a aj tie boli veľmi ohrozené najrôznejšími závažnými komplikáciami. Významné svetové pracoviská udávajú v hmotnostnej kategórii pod 500g približne 10 % prežívajúcich novorodencov, v kategórii 700-800g 60% a nad 1000g až 93% prežívanie nedonosených detí. S deťmi veľmi nízkej pôrodnej hmotnosti (klasifikáciu podľa hmotnosti zobrazuje tabuľka 1 pretrvávajú aj neskoršie určité problémy hlavne vývojové poškodenie CNS, výrazné poškodenie CNS (mentálna retardácia, cerebrálne poškodenie), senzorické poruchy (strata sluchu, poruchy vízu), alebo minimálne mozgové poškodenie (poruchy reči, pozornosti, správania, hyperaktivita a pod).

Prečítať článok