Zápästný kĺb je zložitý kĺb v ľudskom tele. Je to miesto, ktoré spája vretennú kosť (os radia) a lakťovú kosť (os ulna) s ôsmimi zápästnými kostičkami, ktoré prechádzajú do piatich záprstných kostičiek. Ruka so zápästím má úchopovú, manipulačnú a komunikačnú funkciu.

Medzi najčastejšie úrazy a ochorenia oblasti zápästia patria:

  • zlomeniny, vykĺbenia (luxácie)
  • úžinové syndrómy - syndróm karpálneho tunela
  • poranenie a ochorenia šliach – natrhnutia, rezné rany, Dupuytrenova kontraktúra

Zlomeniny:

Pády na vystretú ruku, často vedú k zlomeninám zápästných kostí. Najčastejšia je tzv. Colessova zlomenina. Menej komplikované zlomeniny sú najčastejšie liečené konzervatívne - znehybnením pomocou sadrovej fixácie (alebo ortézy) po dobu 6 týždňov, pričom po uplynutí tejto doby je nutné zahájiť rehabilitáciu. Ak je zlomenina komplikovaná, je nutná operácia. Avšak aj v tomto prípade sa nezaobídete bez cielenej rehabilitácie.

Cielenú rehabilitáciu po operácii zápästia zahajujeme ihneď a to správnym polohovaním v závese, aby sme predišli možnému vzniku komplikácií. Po odstránení fixácie šetrne a pravidelne cvičíme s rukou na zlepšenie rozsahu pohybu, zvýšenie svalovej sily a v neposlednom rade aj pre zaistenie správnej úchopovej funkcie. Cieľom je znovuobnovenie a prinavrátenie funkcie ruky a tým pádom aj zaradenie celej hornej končatiny do bežných denných činností ako pred úrazom.

Úžinové syndrómy:

Karpálny tunel je priestor v zápästí, tvorený zo zápästných kostičiek a z priečneho zápästného väzu, cez ktorý prebiehajú šľachy ohýbačov prstov a mediálny nerv. Opakované nesprávne preťažovanie ruky ako je práca na počítači alebo ťažká manuálna práca, môže spôsobiť útlak nervu, pocit slabosti, mravenčenia až brnenia prstov, či vystreľovanie bolesti do lakťa.

Liečbu môžeme rozdeliť na konzervatívnu - neoperačnú (alebo predoperačnú) a chirurgickú. V skorých štádiách volíme konzervatívnu liečbu. Pozostáva z prevencie, správnej manipulácie s predmetmi, z relaxačných a strečingových techník. V niektorých prípadoch je už nevyhnutná operácia. Po chirurgickom zákroku sa zameriavame hlavne na uvoľnenie mäkkých tkanív v oblasti jazvy, aby nedošlo k „zlepeniu“ a následne obmedzeniu rozsahu pohyblivosti v zápästí a v dlani.

Poranenie šliach:

Pri poškodení šliach a ich následnom zošití, je veľmi dôležitá včasná rehabilitácia a to hneď ako je to možné. Ak je prítomný opuch zameriavame sa na jeho redukciu - polohovaním a chladením končatiny. Následne sa manuálnymi technikami snažíme predísť vzniku zrastov medzi šľachou a okolitým tkanivami (koža, podkožie, kosť), aby nedošlo k vytvoreniu tuhej jazvy a znehybneniu časti ruky. Postupnou rehabilitáciou obnovujeme funkciu ruky a prstov ako aj ich jemnú motoriku. Medzi časté skrátenia šliach a tvorbou uzlíkov na dlani je tzv. Dupuytrenova kontraktúra. Liečba je veľmi podobná ako pri zošívaní šľachy pri úraze.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.