Bolesti chrbta dnes tvoria najväčšiu skupinu bolestivých stavov u bežnej populácie.

Príčiny vzniku

Príčinou vzniku je najčastejšie dlhodobá nesprávna poloha, v ktorej trávime denne i niekoľko hodín. Rizikovou skupinou sú ľudia pracujúci za počítačom (postihuje najčastejšie krčnú a hrudnú  chrbticu), manuálne pracujúci ľudia a ľudia v teréne (náchylnejšia na preťaženie je drieková chrbtica) alebo športovci, ktorí kladú priveľké nároky na svoje telo.

Početnú skupinu príčin vzniku bolestí však tvoria aj nerovnomerné osové zaťaženia (vrodené alebo získané - napr. jednostranný šport), ktoré sa nám prejavujú ako skolióza alebo skoliotické držanie. Ak vás zaujíma, v čom je hlavný rozdiel a ako sa odlišuje terapia pri liečbe, čítajte ďalej.

Čo je to skolióza?

Skolióza je deformita chrbtice, potvrdená RTG vyšetrením, kedy jednotlivé stavce chrbtice vybočujú a rotujú vo frontálnej (prednej) rovine a dochádza k ich deformácii. Skolióza sa často vyskytuje v pred-pubertálnom veku, kedy dochádza k prudkému vývojovému rastu. Skoliózu môžu spôsobiť vážne neurologické ochorenia ako DMO či svalová dystrofia. Vrodené vývojové ochorenia, deformácie kostí počas vývinu, zranenia kostí a infekčné ochorenia kostí, a iné degeneratívne ochorenia taktiež môžu spôsobiť vznik skolióz.

Najčastejšie príznaky skoliózy:
- asymetria výšky ramien
- asymetria lopatiek (väčšinou jedna lopatka viac vytŕča ako druhá)
- viditeľný hrb na jednej strane (viac typický vpravo), ktorý sa
zvýrazňuje v predklone (Adamsov test predklonu) a je spôsobený deformáciou rebier na vypuklej strane hrudníka
- oploštenie chrbtice z bočnej strany najmä v hrudnej oblasti (strata prirodzeného pružného esovitého zakrivenia ako aj rotačno-torzného potenciálu chrbtice, ktoré má aj tlmiacu funkciu pri záťaži na chrbticu)
- asymetria výšky bedier
- asymetria dĺžky končatín
- posun trupu voči panve

Komplikácie pri skoliózach:
Pri vážnejších stavoch môže dôjsť k zníženiu priestoru v hrudníku a tým k zhoršeniu až k poškodeniu funkcie pľúc a dýchania, ako aj k poškodeniu srdca. Častým chronickým javom sú problémy a bolesti chrbtice, ktoré sa vyskytujú častejšie u ľudí, ktorým bola diagnostikovaná skolióza v detstve oproti bežnej populácii. Prítomné môžu byť aj problémy v tráviacom trakte ako následok skoliotického zakrivenia. Následne môže dochádzať k zhoršeniu celkovej pohyblivosti a u žien aj k bolestivejšej menštruácii.

Terapia

Pri tzv. pravej skolióze sa, podľa typu a závažnosti skoliózy, zameriavame najmä na rotačné, korekčné cviky ako aj naťahovacie, posilňujúce a uvoľňujúce aktivity. Pri závažnejších stavoch býva indikovaná korzetoterapia, či dokonca operácia.

U skolióz je rehabilitácia zameraná komplexne a zároveň individuálne podľa stavu každého jedinca. Na začiatku sa zameriavame najmä na respiračnú fyzioterapiu, kedy sa snažíme naučiť správnu techniku prehĺbeného - bránicového dýchania. Využívame rôzne dýchacie techniky a polohovanie zamerané na ovplyvnenie mobility hrudníka, rebier, svalov v hrudnej časti chrbtice, zlepšenie vitálnej kapacity pľúc ako aj iných dýchacích parametrov ako aj samotného držania tela. Využívame mäkké a mobilizačné techniky na ovplyvnenie napätých mäkkých štruktúr (fascií), svalov, kĺbov. Posilňujeme vnútorný hlboký stabilizačný svalový systém, so zameraním na posilnenie hlbokých šijových krčných svalov, medzilopatkových svalov, stabilizátorov ramien a lopatiek, posilnenie stabilizátorov bedrových kĺbov a panvy a nastavenie správnej opornej funkcie chodidiel.

Čo je to skoliotické držanie tela?

Skoliotické držanie tela dnes do istej miery neobchádza takmer nikoho z nás. Je to daň za dnešnú počítačovú a sedavú dobu. Skoliotické držanie často súvisí s asymetrickým zaťažením chrbtice už od ranného školského veku.

Od diagnózy skolióza sa skoliotické držanie tela odlišuje tým, že vo vertikálnej ose je krivka chrbtice len vybočená, nedochádza k rotačno-torznej deformácii stavcov na RTG snímkach. Častokrát si spôsobujeme skoliotické držanie sami, zlými pohybovými návykmi a stereotypmi:
- prekrížené nohy v sede
- dlhodobé vytočenie chrbtice k jednej strane pri práci za počítačom, pri práci kde dominuje viac jedna polovica tela
- celkové zlé držanie tela (väčšinou zhrbené s predsunutím hlavy) a oslabený hlboký svalový systém 
- jednostranné preťažovanie chrbtice, typické pre jednostranné športy, kde dominuje viac jedna strana tela - tenis, golf, hokej.. ako aj nesprávne technické prevedenie v športe

Diagnostika a terapia

Na vstupnom funkčnom vyšetrení u nás, vás po dôkladnej diagnostike čaká stanovenie si cieľa terapie podľa závažnosti skoliotického držania a najmä jeho funkčného ovplyvnenia vo vašom každodennom živote. Zameriavame sa na vaše domáce, pracovné podmienky, voľnočasové a športové aktivity a snažíme sa maximálne prispôsobiť vášmu prostrediu, tak, aby ste si boli schopní odcvičiť aj sami a najmä pravidelne. V terapii skoliotického držania využívame podobné metódy ako pri terapii skolióz so zameraním na:

- zlepšenie držania tela
- aktiváciu hlbokého stabilizačného systému chrbtice, brucha, ústneho a panvového dna s nácvikom bránicového dýchania
- úpravu pohybových návykov – pokiaľ podporujú nevhodné držanie tela
- aktiváciu diagonálnych (šikmých) svalových reťazcov
- dostatočnú kompenzáciu v rámci športových aktivít
- aktiváciu nožnej klenby
- zlepšenie rovnovážnych stabilizačných koordinačných schopností s využitím nestabilných plošín