Čo je syndróm zmrznutého ramena?
Syndróm zmrznutého ramena, označovaný tiež ako adhezívna kapsulitída, je bolestivý stav ramena charakterizovaný stuhnutím a výrazným obmedzením pohyblivosti ramenného kĺbu do všetkých smerov. Často býva pod diagnózu mylne zaraďované aj tzv. stuhnuté rameno. Rozdiel však spočíva v priebehu, kedy sa u zmrznutého ramena nachádzajú charakteristické fázy.

Príčiny vzniku zmrznutého ramena
Rozlišujeme primárne a sekundárne príčiny vzniku zmrznutého ramena. Primárna príčina nie je úplne jasná, často sa na tom podieľajú ochorenia ako napr. cukrovka, reumatoidná artritída, Parkinsonova choroba, porucha štítnej žľazy alebo nadobličiek. Medzi sekundárne príčiny patrí úraz ramena, poranenie šľachy svalov rotátorovej manžety, zápal alebo kalcifikácie šľachy musculus biceps brachii a impingement syndróm.

Príznaky a diagnostika
Pre diagnostiku sú pre fyzioterapeuta dôležité informácie o vzniku a priebehu syndrómu a taktiež samotné klinické vyšetrenie. Vyšetrenie zahŕňa testovanie aktívnych, pasívnych pohybov v ramennom kĺbe, hodnotí sa celkové napätie svalstva v okolí kĺbu. V prípade potreby odporučí fyzioterapeut röntgenové alebo MRI vyšetrenie. K základným príznakom syndrómu zmrznutého ramena patrí bolesť a obmedzenie rozsahu pohybu. Bolesť v ramene sa objavuje spočiatku pri pohybe končatiny, neskôr je prítomná aj kľudová bolesť. Typická je taktiež nočná, prenikavá bolesť. Ďalším subjektívnym príznakom je obmedzenie rozsahu pohybu. Postupne viazne pohyb končatiny nad horizontálu, častým zistením je obmedzenie vonkajšej, vnútornej rotácie a upaženia. Syndróm zmrznutého ramena ovplyvňuje nielen aktívny rozsah pohybu (pohyb vykonávaný človekom samotným), ale aj pasívny rozsah pohybu v ramene (pohyb vykonávaný vonkajšou silou, napr. lekárom, terapeutom).

Rozlišujeme 3 fázy, pričom každá trvá 3 až 4 mesiace:
1. ,,Mrznúca“ fáza - charakteristickým znakom je intenzívna bolesť pri pohybe, dochádza k postupnému obmedzovaniu rozsahu pohybu

2. ,,Zmrznuta“ fáza – bolesť ustupuje, rozsah pohybu je výrazne znížený, pocitovo prevláda tuhosť

3. ,,Rozmrazovacia“ fáza – fáza návratu pohyblivosti

Terapia je zameraná na zmiernenie bolesti a zlepšenie rozsahu pohybu. Okrem pohybovej terapie odporúčame terapiu bezbolestnou rázovou vlnou - ShockWave Dual Power, ktorá účinne pomáha odstrániť bolesť a stimuluje hojivé procesy.